måndag 26 mars 2018

Vi måste återtta makten över IT-frågorna

Ikväll har vi haft kommunfullmäktigesammanträde.

Två saker om IT-frågorna framkom.

1. BUN kommer nu att satsa på Chromebooks och inte 1-1-datorer till eleverna. Det krävde vi i samband med folkomröstningen om landsbygdsskolorna 2016 där vi presenterade ett antal alternativa besparingar.

Nu gläder vi oss åt att BUN äntligen tagit till sig vårt förslag.

2. Revisorerna kan inte bedöma om ITSAM ska föreslås ansvarsfrihet. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/20262/total-oreda-i-bokslutet-revisorerna-kan-inte-bedoma-det/

Centerpartiet föreslår i en motion en digitaliseringsstrategi och att vi återtar makten över IT-frågorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar