onsdag 18 april 2018

BUN och KS beslut om uppföljning

Den 10 april hade kommunstyrelsen möte i Vimmerby.

Barn-och utbildningsnämnden var inbjuden för att diskutera hur majoritetens genomlysning av BUN ska hanteras framåt.

Resultatet blev ett beslut att BUN ska ta fram en handlingsplan till KS.

Budgeten för 2018 togs i november och pengarna fördelades till verksamheterna nyligen. KS vill att alla nämnder håller budget 2018. Uppsiktsplikten som KS har innebär att om en nämnd inte ser ut att klara sin budget så ska nämnden kallas in för åtgärdsplanering för att verksamheten ska inrymmas inom budget.

BUN är tilldelade cirka 300 miljoner totalt. Jag läser i media att högstadierna av olika anledningar ska spara enligt nya direktiv från förvaltningen.

Mediarapporteringen om Vimarskolan http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/20809/rektorn-det-kommer-bli-omojligt-att-folja-skollagen/ och AL-skolans besparingskrav gör mig orolig eftersom vi ännu inte fått någon prognos för verksamheten för 2018.  Finns det kommunikations- och ledningsproblem inom BUN.

M och S måste förklara hur de vill hantera detta. Jag vill inte att elever ska gråta över oro att mista personal på högstadierna. Jag vill inte att personal ska gå till media med sin oro. Detta måste skötas mer professionellt av förvaltningsledningen och den politiska ledningen i samverkan.

Vi i oppositionen har varit med och tagit ett beslut om att BUN ska presentera en handlingsplan.http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kommunstyrelsen%20protokoll%202018-04-10.pdf På sidan 8 i detta protokoll.

Just nu arbetar vi i KS med budget för 2019.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar