onsdag 4 april 2018

Reflektion, budgetprocess

http://ingelann.blogspot.se/2017/11/budgetfullmaktige.html

I länken ovan finns mitt budgetanförande som publicerades här på bloggen den 28 november, dagen efter budgetfullmäktige. En hel del i anförandet är det vi kommer att lyfta i valrörelsen. Läs särskilt det om förskolebyggnationerna i kommunen som klistras in här:

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, PREEM-tomten, Karlbergs, Blåsekulle)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner (sälja de fastigheter där förskolorna bedrivs idag)

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 

Jag beskriver i blogginlägget ovan att jag är nöjd över att vi lyckats enas om en budget men besviken över att nästan inga av Centerpartiets tilläggsförslag vann gehör.

Så här några månader senare är jag ändå tacksam över att S och M trots att de röstade emot nästan alla våra förslag i november trots det planerar att infria en hel del av dem.

Här följer de viktigaste förslagen från C som nu ska genomföras av M och S:

1. Hallgolvet och vikväggen i Idrottshallen byts ut i sommar.

2. PRAO införs fr o m hösten 2018 enligt regeringsbeslut trots att S i Vimmerby föreslog avfall både på sin egen motion om att införa PRAO 2015 och KDs motion 2017 på samma tema.

3. GC-vägen i Gullringen planeras nu och det yrkade KD på och vi stöttade deras förslag.

4. Näringslivsarbetet har effektiviserats på det sätt som vi föreslog i november 2017 dvs att en tjänst på näringslivsenheten ska finansieras externt och ha ett tydligt projektinriktat målstyrt innehåll.

5. Tunas femåringar har verksamhet i skolans lokaler för att avlasta förskolan, som har många barn inskrivna.

Även i opposition kan man påverka samhällsbygget även om vi nu behöver ett nytt ledarskap i vår kommun. Centerpartiet vill bidra till ett mer lyssnande ledarskap 2019-2023.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar