lördag 25 februari 2017

Bostäder behöver byggas av både privata aktörer och allmännyttan.

Glädjande att privata intressenter visat intresse för att bygga bostäder i Vimmerby men det betyder inte att Vimarhem inte ska bygga. Instämmer med Magnus Danlid om att det är ett mycket bra läge för Vimarhem att bebygga Pistolsmeden snarast. 

Tillsammans bygger vi fler bostäder i vår kommun! 

Noterar också att Annie Lööf gjorde en bra lördagsintervju som till en del handlade om orsakerna till att centerpartiet har mycket höga opinionsiffror. MEN ännu är inga röster lagda så det blir en spännande tid fram till valet 2018. Landsbygdspolitiken, småföretagarpolitiken och integrationspolitiken mm angav Annie Lööf som orsaken till opinionsframgångarna. De frågorna är viktiga även i Vimmerby kommun. 

Vi behöver ett nytt ledarskap i riket och i Vimmerby kommun. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar