onsdag 19 april 2017

Gruppmöte igår

Igår kväll hade vi sedvanligt gruppmöte. Välbesökt och mycket bra diskussioner. 

Valberedningen nominerade Lars Sandberg som ordinarie ledamot i den fullmäktigeberedning som ska ta fram ett förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Beredningen ska först utvärdera innevarande mandatperiods organisation som S och M beslutade om efter att de valt att leda  Vimmerby kommun. Revisions- och demokratiberedningens förslag som kommunfullmäktige beslutat om före valet ändrades alltså av M i samarbete med S. Moderaterna med Claes Wetterström som vice ordförande i RDB hade varit mycket aktiv i framtagandet av förslaget som sedan ändrades helt efter valet. 

Magnus Danlid nominerades som ersättare i beredningen. 

Mycket bra att denna beredning tillsätts och jag hoppas att det blir ett konstruktivt arbete i beredningen. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Protokoll%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

Paragraf 77 beskriver beredningens uppdrag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar