måndag 3 april 2017

Ny vecka och nya möten!

I morgon sammanträder Kommunstyrelsen i Vimmerby. Det är många ärenden som ska avgöras. Här finns ärendelistan: 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

En mycket viktig del av mötet är Unga möter beslutsfattare där vi ledamöter får möta elevrådens representanter från de två högstadierna och från Vimmerby gymnasium. Det brukar alltid bli bra diskussioner och samtal vid dessa möten. Vi har fått frågor som ungdomarna vill diskutera och en viktig fråga som lyftes även på kommunfullmäktige där unga deltog i work shop om Vimmerbys framtid var PRAO. Ungdomarna vill ha PRAO och det anser vi i Centerpartiet att vi ska inrätta. En NY PRAO behövs. Vi och KD röstade för Socialdemokraternas motion om att återinföra PRAO men S och M röstade tyvärr avslag. Ungdomar behöver fler kontaktytor med arbetslivet för att bland annat kunna göra rätt framtidsval. 

Årsredovisningen för 2016 ska också behandlas. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar