tisdag 4 april 2017

Ungdomar visade framtidsanda, vältalighet och engagemang idag!

Idag hade vi en mycket bra dialog med ungdomar från de båda högstadieskolorna. Elevrådsstyrelserna, Barnpiloterna och Advisory junior board tillhörde ungdomarna. Inför dialogen har de författat debattartiklar och en av dessa valdes ut nämligen Selma Hoppe Adolphsens om PRAO. Den har funnits i media de senast dagarna.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/lv-debatt/prao-for-en-battre-framtid-20170403/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/11576/elevradet-pa-vimar-sager-sitt-prao-for-en-battre-framtid/

 Eleverna har även formulerat ett antal frågor. Våra svar på frågorna finns nedan. TACK för samtalet och en ny PRAO måste vi verkligen försöka inrätta nu, anser jag liksom en renovering av Idrottshallen. Byte av golv, ny mellanvägg är riktigt viktigt att ordna för oss i kommunen nu. Finns möjlighet till samverkan på något sätt? Budgetberedningen bör beakta detta tycker jag. Även behovet av fler datorer. Teknikutvecklingen gör att det inte behöver bli en så stor kostnad och det finns också billigare lösningar som kräver mindre support. Chromebooks till exempel som nu testas av eleverna i år 9. Det var de mycket nöjda med. 

Svar på frågor till tjänstemän och politiker inför Budkaveln 4 april från Centerpartiet

1. Vad måste Vimmerby kommun satsa på i första hand det kommande året, tycker ni?

Förskoleplatser, en ekonomi i balans, skapa förutsättningar för fler bostäder
 
2. Hur tänker ni angående PRAO för grundskolan – finns behov?

Vi tror att PRAO behöver återinföras.
3. Vad tror ni att vi ungdomar tänker kring PRAO?

Vi tror att de flesta ungdomar vill ha PRAO.
4. Vad gör ni för att vi ska få tillbaka PRAO i Vimmerby kommun?

Det fanns med i vårt valmanifest inför förra valet, vi har även röstat för en motion från Socialdemokraterna om återinförande av PRAO när (S) själva röstade ned sin egen motion.
 
5. Hur tänker ni angående bristen på datorer i skolan?

Det är ett problem som behöver lösas
6. Vilka risker ser ni med bristen på datorer i skolan?

Risken är att det verkar negativt på undervisningen när datorerna i räcker till för undervisningen. 
7. Vad gör ni för att åtgärda bristen på datorer i skolan?

Eftersom vi i Centerpartiet tillhör oppositionen så kan vi tyvärr inte lova fler datorer nu. Det vi kan och kommer att göra är att föra fram konstruktiva förslag i budgetberedningen.
8. Vad tänker ni behöver utvecklas inom grundskolan i kommunen?

Vi vill satsa på lärarna och framförallt få bra lärare att stanna kvar så att eleverna inte behöver byta lärare titt som tätt.
9. Hur tänker ni jobba för att utveckla skolan i kommunen?

Fortsätta att driva bra idéer som återinförande av PRAO, fler och mer kostnadseffektiva elevdatorer, långsiktig utveckling av alla skolor istället för nedläggningar.
10. Hur tänker ni kring renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi behöver titta på hur vi skulle kunna lösa en bättre idrottshall i kommunen. Huruvida det innebär en renovering eller en ny hall byggd i samarbete med näringslivet och föreningslivet kan vi inte svara på idag.
11. Vad gör ni för att åtgärda renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi vill ta upp frågan i budgetberedningen.
12. Hur tänker ni kring ungdomars möjligheter i kommunen?

Vi har ett bra gymnasium och mycket bra föreningsliv i kommunen. Många sommarjobb finns också men det finns säkert en hel del som kan förbättras för ungdomar. 

13. Hur tänker ni kring att ungdomar lämnar kommunen och befolkningen minskar?

Befolkningen minskar inte i dagsläget, vi har t.o.m. fått en positiv inflyttning med 210 personer, en total befolkningsökning med 217 personer under 2016 (enl SCB). Men det är viktigt att kommunen blir mer attraktiv för unga inflyttare och återvändare. Att ungdomar under en tid bor på annan ort kan även vara positivt.
14. Vad gör ni för att locka utbildade ungdomar till kommunen eller att få ungdomar att stanna kvar i kommunen?

Vi vill ha fler utbildningsplatser kopplat till den lokala arbetsmarknaden. 
15. Finns möjlighet att utöka antalet kommunala sommarjobb?

Vi anser att den möjligheten finns.
16. Hur tänker ni kring bostadsbristen?

Fler tomter behöver tas fram och vi önskar en öppen och positiv inställning från kommunen och majoriteten angående privata fastighetsbolag som vill bygga i kommunen.
17. Vad gör ni åt bostadsbristen? 

Vi jobbar med frågan. Vimmerbys Centerkrets har till exempel lämnat in en motion (till partiets riksstämma) angående förändring av ”Allbo-lagen” som starkt begränsar landsbygdskommuners möjligheter att bygga nytt i de allmännyttiga bostadsbolagen, Vimarhem för Vimmerbys del.
18. Hur ska ungdomarna ha råd att bo i kommunen?

Boende i Vimmerby kommun upplever vi vara relativt kostnadseffektivt jämför med andra kommuner, men en inventering av behov och efterfrågan av mindre och billigare lägenheter skulle vara intressant.
19. Vad tänker ni om kommunens svaga ekonomi?

Den är bekymmersam och det är ett av de viktigaste politiska ansvarsområdena som vi tillsammans måste ta tag i.
20. Hur jobbar ni för att förbättra ekonomin i kommunen?

Vi har lagt ett antal förslag som vi inte fått gehör för. Bl.a. i samband med folkomröstningen, 
21. Vad gör ni för att företag ska etablera sig på Krönsmon?

Näringslivsenheten och de båda kommunalråden har uppdraget att arbeta med rekrytering av företag och verksamheter till Krönsmon. Vi jobbar givetvis också med denna viktiga fråga för kommunen. 
22. Var har ni tänkt att skolorna ska bedriva orientering och friluftsverksamhet om VOK-skogen bebyggs med förskola.

Vårt förstahandsalternativ är inte att bygga en förskola vid Gamla Skjutbaneområdet men då det är svårt att hitta en tomt så har vi accepterat en byggnation av förskola intill Lundgatan.  Vår förhoppning är att den placeras så att orientering och friluftsverksamhet kan fortsätta utan alltför stor påverkan.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar