lördag 27 maj 2017

Återinför PRAO har KD skrivit en motion om och C håller med

Kommunfullmäktige sammanträder på måndag den 29 maj kl. 17.30. 

Hela kungörelsen och den extra kungörelsen finns på kommunens hemsida under fliken "Kommun och politik"

I den extra kungörelsen till på måndag hittar Du tre mycket intressanta ärenden, två motioner som lämnats in av KD och en enkel fråga som lämnats in av min partikamrat Rein Soovik. 

Här kan du läsa de tre ärendena. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Motion%20Återinför%20PRAO.pdf

Vad gäller PRAO så anser eleverna i båda högstadieskolornas elevråd att en PRAO bör återinföras. Vi i C hade med det i valprogram 2014. Vi vill återinföra en NY PRAO enligt Mönsterås modell. 

Socialdemokraterna Kenneth Bjröklund och Camilla Stridh lämnade i feb. 2014 in en motion om att återinföra PRAO. Efter valet röstade vi i C och KD bifall till den motionen och S och M röstade avslag. S röstade alltså ner sin egen motion. Hade väl varit snyggare att dra tillbaka den om man ändrat sig kan jag tycka så här i efterhand. Men jag tror inte alla som röstade på S i valet 2014 hade förväntat sig att PRAON inte skulle bifallas av kommunens största parti med 19 ansvarsfulla mandat i KF. 

Nu lyfter KD frågan på nytt via en motion och vi kommer garanterat att yrka bifall till den i KF. Hoppas att den kan få en snabb hantering så att frågan kan avgöras snarast.

Vad gäller Reins enkla fråga så är det intressant att veta hur det går med Kyrkans mark norr om Vimmerby. Vimmerby växer och den marken är mycket lämplig för exploatering. Grus och sand i plant läge som borde lämpa sig perfekt för olika byggnationer. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar