fredag 30 juni 2017

Fjärrvärmen installeras nu äntligen i Resecentrum

I budgetarbetet 2016 drev vi i C att Resecentrum inte skulle säljas och att fjärrvärme skulle installeras och ersätta den fossileldade oljepannan. 

Idag när jag besökte Resecentrum så blev jag så glad över att se att fjärrvärmen nu installeras precis så som vi yrkat i kommunfullmäktige i november 2016. Det är bara 100 meter kulvert som krävs för att koppla in den närproducerade biobränsleeldade fjärrvärmen. 

Fastigheten ska heller inte säljas för M och S insåg att det var svårare att förklara och påverka Trafikverket så att vi får banan upprustad om kommunen väljer att sälja det fina stationshuset. 

Fasaden behöver rustas så det blir en annan fråga att lyfta framöver. Men först gläds vi över detta steg för ett klimatsmartare uppvärmningssätt och ett fortsatt ägande av Resecentrum. Idag var det skönt att kunna gå in och vänta på tåget i en uppvärmd vänthall som också var mycket välbesökt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar