tisdag 13 juni 2017

Så kan Yxern räddas

Idag har en enig kommunstyrelse i Vimmerby tagit ett beslut om att söka överprövning tillsammans med Västerviks kommun enligt förstudiens rekomendation. Direkt efter ansökan om en kortsiktig och tillfällig förändring av vattendomen så ska arbetet för att nå en långsiktig lösning för Yxern göras. Målet är en naturlik avrinning. 

Vill du läsa förstudien så finns den här på Västerviks kommuns hemsida

http://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter-bygga-bo-och-miljo/sa-kan-sjon-yxern-raddas/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar