torsdag 1 februari 2018

Kommunfullmäktige behöver stärkas

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det kräver respekt.

Mer ordning och reda behövs i kommunfullmäktige. Inte minst för att öka intresset för debatter och diskussioner i plenisalen under våra sammanträden. Nu brukar det vara rätt tomt på läktaren och senast hade alla åhörare gått hem innan mötet var slut.

För att besluten ska tas korrekt så förväntar jag mig att alla ledamöter sätter sig in i vad som gäller.

När klubban har fallit är det inte tillåtet att få begära ordet och föra fram mer argument för eller emot redan tagna beslut. Eva Berglund har nu gjort detta vid två olika tillfällen. Mycket odemokratiskt gjort av en socialdemokrat, tycker jag. Socialdemokraternas gruppledare tillsammans med kommunfullmäktige bör utbilda sin grupp i vad som gäller under våra KF-sammanträden. Det måste också bli ett slut på det oskick som byggts upp under mandatperioden med ledamöter som rakt ut framför synpunkter på voteringsordningar och hur beslut ska fattas. Det ska jag lyfta på vårt eget gruppmöte i februari eftersom jag ser förbättringspotential på detta område hos alla 8 partier.

Vi ledamöter lägger mycket tid på politiken och då förväntar jag mig att den som har tagit på sig ansvaret att leda sammanträdet i kommunfullmäktige förbereder sig noggrant.

Ett sätt är att se hur andra gör. Det finns många web-sända sammanträden med erfarna och välutbildade mötesordföranden.

Tillsammans gör vi detta bättre under kommande mandatperiod tycker jag. En utbildning av nya KF efter valet behöver planeras för redan nu liksom hur den nya politiska organisationen med utskott ska fungera.

Att det ändå fungerar och att protokoll skrivs och justeras och att lagliga beslut fattas är mycket tack vare en mycket kunnig kanslijurist som tillika är sekreterare för kommunfullmäktige. Therese Jigsved heter hon. Stort Tack till henne för det arbete hon lägger på det administrativa demokratiarbetet i kommunen.

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade att KF ska tillsätta en demokratiberedning eftersom KS beslutade att valnämnden inte ska hantera demokratifrågorna. (Helt korrekt beslut eftersom valnämnden är en arbetande nämnd och bara är aktiv under valår) Arbetet med implementeringen av den sociala lokala utvecklingsstrategin skulle kunna vinna mycket på att jobba mot en demokratiberedning med alla partier närvarande. Då behövs inte de 4 gruppledarmötena som nu planeras och där det saknas initiativrätt. Kostnaden bör bli ungefär densamma men effekten och arbetet kan bli så mycket bättre med en demokratiberedning eftersom KS sällan har tid att ägna sig åt dessa viktiga frågor för vår kommun. Medborgardialogen och kommunfullmäktige måste bli bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar