onsdag 31 januari 2018

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar , mod och fantasi

Vi behöver skapa ännu bättre och fler mötesplatser för det är när människor möts som det skapas utveckling. Affärer kräver möten. Möten skapar affärer.

Vimmerby har fyra mötesplatser enligt förslaget till definitionen av mötesplatser. De är Ceos, Fabriken, Fokus-huset och Bullerbyn. Frödinge och Södra Vi är två andra mötesplatser som är på gång liksom Storebro. Pelarne, Tuna, Rumskulla, Locknevi, Gullringen och Djursdala är enligt mig också mötesplatser liksom flera av de mindre orterna däremellan som är ren poesi för mig: Östantorp, Hallersum, Alsta, Brantestad, Toverum, Vrångfall, Solnebo, Ramshult, Flaka, Skäfshult, Näfstad, Snokebo, Grinderum, Höghult, Gårdspånga, Spångenäs, Vibo, Fjälster, Orremåla, Skräddarefall, Lövskogen, Sjundhult, Perstorp, Nedrakulla, Grönsved och många fler. Så mycket landsbygdshistoria och möten finns inbyggda i dessa ortsnamn. Det är på alla dessa platser och i möten mellan människor som Vimmerby kommun har formats.

Vi får inte göra det hela för komplicerat och krångligt tycker jag. Självklart ska mötesplatser byggas underifrån och av människor. Kommunen kan aldrig vara den som ensam skapar en mötesplats utan den måste byggas underifrån av människor, företag och föreningar i samverkan.

Kultur och fritidsavdelningen var på arbetsutskottets möte igår och vi bollade definitionen av mötesplatser och hur kommunens ska stötta dessa. Det blev ett mycket intressant samtal där även arbetet med att ta fram ett nytt bidragssystem utifrån konsultrapporten från Ernst & Young diskuterades. Enligt mig bör arbetet med att ta fram systemet göras nära de som arbetar som kommunens handläggare av bidragen men troligen behövs en resurs som kan stötta och driva på så att vi får fram ett bättre system så fort som möjligt men inte förhastat utan i en bra process som präglas av föreningarnas delaktighet i framtagandet. SKL arbetar med att göra en mall och en tjänst där kommuner kan få vägledning i dessa frågor. Tyvärr dröjer det till 2020 innan den är på plats och så länge kan vi nog inte vänta med att skapa och införa kommunens nya bidragssystem. Kommunen måste få till ett bra upplägg som är transparent och som verkligen är bra både för föreningarna och för kommunen. Framförallt rättvisan måste vara i fokus och då krävs underlag för arbetet i form av befintliga kostnader för anläggningarnas drift och renoveringsbehov. Fastighetsavdelningen med nya fastighetschefen Torbjörn i spetsen verkar vara på gång så det lovar gott, även om det kommer att ta lite tid innan alla bitar är på plats. Dialogen och förankringen under arbetets gång är förutsättningen för att systemet ska bli bra. Politikerna bör komma in så sent som möjligt när ett fåtal olika alternativ är framtagna och det är dags för att välja system och ta beslut. Arbetet måste igång eftersom många föreningar är beroende av bidragen till sin fina ungdomsverksamhet. Lokaler för verksamheterna är också angeläget att se över och åtgärda för att vår attraktionskraft som kommun ska öka. Folkhälsan gynnas av att människor möts och rör på sig eller delar kulturupplevelser. Det ger också en ökad livskvalité och mindre psykisk ohälsa.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar