tisdag 28 mars 2017

Sammanfattning av KF 27 mars 2017

M och S vill inte ha sommaraktiviteter vid badsjöar. Vår motion om det röstades ner. KD , SD och C vill prioritera vistelse vid badsjöar vid samordningen av sommaraktiviteter. Statliga bidrag för att arrangera sommarsimskola finns att söka och föreningarna i samverkan med kommunen skulle kunna ordna trygg vistelse vid badsjöar. Det är det som barnen vill och som vi anser att de förtjänar i Barnens stad. 

Två utskott under KS vill KD och C inrätta eftersom KS AU inte riktigt hinner att bereda alla ärenden som krävs eftersom KS har en hel del verksamhetsfrågor utöver det övergripande ansvaret. Moderaternas gruppledare vill diskutera inrättandet av ett kulturutskott vilket deras KSO har avfärdat. M är ett mycket splittrat parti i dagsläget. 

KF beslutade igår att Miljö och bygg inte ska utredas av en extern konsult. Samverkan ska självklart utvecklas och förbättras som all samverkan och vi i C ser hellre att man satsar på att bygga och skapa tillit mellan kommunerna än att ifrågasätta hela organisationen. Personalen behöver politikernas stöd och inte politikernas misstro. Pengarna som en extern konsult kostar kan istället användas till konkreta förbättringsåtgärder.

Micael Glennfalk har i sin krönika inte förstått att det är riksdagen som fattat ett beslut att ta bort vårdnadsbidraget. En kommun kan inte och får inte inrätta det. 

KD skriver däremot mycket kloka tankar i dagens Vimmerby tidning om hur man skulle kunna lösa förskolekrisen. Den debattartikeln tycker jag innehåller mycket bra förslag som M och S borde ta till sig. 

I eftermiddag har vi KS AU och det kommer säkerligen bli många intressanta diskusioner. 

En av de saker som jag ska lyfta är att vi måste ordna så att beslutsärenden som ska avgöras på KF måste göras i början eller i mitten av sammanträdet så att det inte blir minskad demokratisk debatt inför omröstning för att att ledamöterna är för trötta eller att det är tomma stolar för att några helt enkelt har gått hem. 

Slutligen måste jag nämna Lars Johanssons briljanta tal igår kväll. Han ställde bra frågor och debatterade friskt. KF behöver unga uppfriskade krafter. Centerpartiet hade Maja Danlid som ledamot. Det var hennes första sammanträde i denna högsta beslutande församling. Välkommen Maja! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar