måndag 20 mars 2017

Bostäder och förskoleplatser?

Vi har inte KS AU förrän den 28 mars och KS den 4 april nästa gång. Hur planeras för tillfälliga förskoleplatser nu när läget är kritiskt i förskolan? Det fanns ingen tid för det samtalet i tisdags. Vi i C tror på att det finns lokaler som går att använda för att åstadkomma förskoleplatser på några veckor. 

Även bostäder måste byggas och det vore väl värdefullt om några detljplanelagda tomter läggs ut för försäljning så att privata aktörer kan bygga snarast. Det finns intressenter, ju. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar