onsdag 22 mars 2017

Vimmerby får snart nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Igår var Länsstyrelsen på plats i Vimmerby för att diskutera behovet av ökad bostadsförsörjning. Om att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har vi i C initierat via en motion för ett år sedan och den är bifallen av KF. Programmet väntas vara klart i närtid och då kommer Vimmerby kommun upp på banan igen vad gäller den strategiska planeringen av bostäder. Det förra programmet är 13 år gammalt och antogs 2004 och gäller 203-2013. https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-till-kommunfullmaktige-i-vimmerby-uppdatera-vimmerby-kommuns-bostadsforsorjningsprogram.html

Vimmerby uppmärksammades av länsstyrelsen för samverkan mellan Vimarhem och Socialtjänsten med en gemensam boendekonsulent. Det arbetet sticker ut i länet liksom arbetet med Mötesplatser i kommunen som också är kopplat till boendekonsulenten.

Nu är snart nästa Mötesplats färdig att invigas och det är Mötesplatsen i Frödinge där FBSK och Bygdegårdsföreningen samverkar tillsammans med flera föreningar. 

Vimmerby har en styrka i detta arbete som andra kommuner vill lära sig mer om. Vi behöver mer samverkan över kommungränserna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar