fredag 24 mars 2017

Tomter och fastigheter som skulle kunna vara aktuella för att komma tillrätta med förskolekrisen

Jag får så många förslag så nu skriver jag dem rakt upp och ner och försöker få igång en medborgardialog om detta.

Följande fastigheter skulle på kort tid kunna iordningställas för pedagogisk omsorg (som tidigare kallades familjedaghem) Fabriken, Gullbergs/Deloittes vid kyrkan, Televerkets gamla hus där det var fritidsgård förut, Eken, Pelarne skola, Djursdala skola (där skulle 4-5-åringarna kunna flytta in i skolan från förskolan i princip utan ombyggnation. 

Tomter till eventuella paviljonger: Vimarvallen, Ceos, Örngatans förlängning, Storebro skola, Södra Vi? 

Jag önskar att vi skulle diskutera och betrakta denna fråga i ett mer småskaligt perspektiv där det inte satsas på en stordriftsförskola. Som en förskollärare uttryckte det till mig. "Jag skulle inte vilja arbeta på en tio avdleningar stor förskola när det utbryter maginfluensa." 3 avdelningar är optimalt för barn och personal, anser många och det låter rimligt för mig. I dagsläget är det inte de stora enheterna som är billigast per barn. Kommunens billigaste förskola per barn är Junibacken i Tuna om jag har rätt uppgifter. Där är det en avdelning med 24 barn och det är säkerligen ansträngt på grund av den stora barngruppen. Överinskrivningarna är till och med större i kransorten än i tätorten även om skillnaden inte är så stor. Personalen går på knäna och vi måste hjälpas åt att lösa denna situation. 

Som oppositionsråd ber jag nu er medborgare om hjälp. Vilka tomter och vilka fastigheter ser du som möjliga för att åtgärda förskolekrisen? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar