lördag 4 mars 2017

Pelarne skola

Vårt yrkande om Pelarne skola: 

Centerpartiet yrkar att utvecklingsavdelningen genomför en förstudie i samverkan med föreningsliv och näringsliv om möjlig användning av Pelarne skola. Förstudien bör i möjligaste mån finansieras av externa medel.

Vi vill ge Pelarne en chans att tillsammans med kommunen undersöka vad fastigehten skulle kunna användas till. Astrid Lindgrens Körsbärsdal borde kunna finna en eller flera verksamheter som lämpar sig för skolfastigheten. 
Skulle det vara möjligt som personalbostäder för Astrid Lindgrens Värld? Det verkar vara ett stort bekymmer för den verksamheten. Vad skulle i så fall krävas för att förverkliga en sådan satsning? 
Företagshotell
Lägenheter
Vår tanke är att en förstudie på djupet skulle kunna utreda vad fastigheten skulle kunna inrymma. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar