onsdag 13 juni 2018

Gullringen, en pärla i Vimmerby kommun

Jag planerar att framöver beskriva hur jag skulle vilja utveckla de olika bygderna i kommunen
inklusive tätorten. Jag börjar med Gullringen.

GULLRINGEN, en av kommunens pärlor med stor  utvecklingskraft och som bär ett av Sveriges vackraste ortsnamn, enligt mig. En viktig del av Vimmerby kommun som i norr gränsar till Östergötland.

Jag vill att tåget ska stanna i Gullringen . Det tror jag skulle lyfta samhället. Hela Stångådalsbanan ska rustas för att fungera som den livsnerv och utvecklingsnav som det finns potential till.

Socialdemokraterna och Moderaterna har fortfarande inte lagt fram ett beslut om att tidigarelägga byggandet av GC-vägen genom Gullringen samhälle. Den ligger fortfarande som en investering år 2020. Nu har det visserligen påbörjats ett arbete för att bygga den 2019 och det har initierats av lokala Gullringenbor. Vi är många som tagit beslut om att bygga denna GC-väg långt tidigare. Det fanns till exempel ett beslut om att bygga den redan 2015 men det verkställdes aldrig eftersom förslaget om att lägga ner Brännebro skola lades fram av M och S den 1 april 2015.
V i anser att Brännebro skola ska utvecklas och inte avvecklas. Vi tycker att förskolan ska inrymmas i skolan och byggas ut till två avdelningar om det finns underlag.

Villan där förskolan finns idag ska säljas, gärna till en barnfamilj.

Simhallen i Gullringen är en mycket välskött anläggning som drivs av en aktiv förening. Föreningslivet i Gullringen är redan starkt men skulle behöva mer stöttning. Föreningarna säger själva att de skulle behöva mer personellt stöd för att utveckla samverkan (framkom i Södra Vi på SLUS-mötet). Jag deltog i gruppen från Gullringen som diskuterade lokal utveckling. Fotbollen skulle behöva konstgräs och det är en fråga som kommunen måste stötta. Investeringsstödet som kommunen kan tillskjuta skulle kunna stå för en tredjedel av kostnaden. Resten måste ordnas på annat sätt. Jag anser att det snart är Gullringens tur att få en satsning på Gullemon. Allvädersbanorna i Södra Vi borde följas av en satsning i Gullringen, tänker jag. Hur ser ni som bor i Gullringen på mina tankar?

Magnus Gustavsson har bett KSO Tomas Peterson att ta en ny kontakt med Bengt Ansgarius innan Gullringshus kontorsbyggnad rivs. Han har lovat att göra det och jag håller tummarna för att det till slut ska gå att finna en konstruktiv lösning så att fastigheten inte rivs utan används till Gullringens utveckling på något sätt. Viktig fråga för Gullringen, inte minst för att skapa framtidstro i samhället.
En Gullringenbo sa så här igår till mig: ”Tyvärr har väl rivningen av kontoret påbörjats så det känns som S o M är sent ute”

BOKLOK ska snarast få chansen att bygga bostadsrätter i kommunen. S och M har misslyckats med det så det krävs nya tag i det arbetet. Jord-och skogsbruket och nu även vattenbruket(vattenkraften) måste ges förutsättningar att expandera och utvecklas.

Att det ska byggas ett hotell i vattenfallet låter som en dröm och tänk så spännande för denna bygd att följa den satsningen.

Till sist så vet jag att det finns ett härligt gäng kring Värdshuset som har stora planer för Gullringen. De personerna behöver också stöd och uppmuntran från kommunen.

Handlaren Mattias Sand är också en nyckelperson för orten.

En stark kraft med Gullringen hjärta är ju också Tomas på Stigs konditori som är vida känt för sina goda bakverk och nostalgiska café .


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar