söndag 17 juni 2018

Tuna- en annan pärla i Vimmerby kommun

Tuna är en bygd där människor håller samman och jobbar tillsammans. Tuna har många eldsjälar och engagerade Tunabor, både många som bott där i generationer och nyligen inflyttade. Alla kämpar de för Tunabygden.

Besöksnäringen och skogsnäringen är stark i Tuna.

Här finns Virums fina älgpark som lockar tusentals besökare.

Här finns Gottes lada, Tuna centrum med tågcafé och kulturkvällar, Bygdegård med musik vid ”Gärsgårn” och julkabare, Knastorps kafé, Skogens honung i Flohult mm.

Föreningslivet är urstarkt.

Fotbollen förenar bygden och det är fest på Tunhamra varje gång det är hemmamatch.

Kulturlivet är starkt med band som Homeless och Rayday och många andra musiker som ordnar event och trivsel.

Centerpartiet var delaktiga i att Tuna skola och Tunas förskola Junibacken inte lades ner av Socialdemokraterna och Moderaterna år 2016. 1 april 2015 lades rambudgetförslaget av den nyblivna lila alliansen om skolnedläggningar på fyra orter i kommunen. Tuna var en av dem och där var motståndet mot detta förslag mycket kraftfullt. Ett förslag var att bygga samman Solgläntan serviceboende med förskolan men den tanken är inte längre aktuell. Nu har femåringarna verksamhet i skolans lokaler för att förskolan inte skulle ha 30 barn i en avdelning. Jag var där för några veckor sedan och träffade Jeanette Gustafsson och Kajsa Källåker med flera som arbetar där. De trivs på jobbet och sjukskrivningstalen är mycket låga. Ett tecken på en bra och effektiv verksamhet där det finns stor flexibilitet. Personalen och barnen i centrum. Behovet av samlokalisering där det är möjligt är viktig för alla kransorter för att minska driftkostnaderna.

Tuna skola vill profilera sig med att träna elever i framförande och varje år arrangeras en sommarshow med teater och mycket musik. Det vill vi i Centerpartiet bejaka. Vi vill at alla skolor ska profilera sig utifrån personalens och föräldrarnas förutsättningar och vilja.

Åke Hammarskjöld var en av många som arbetade hårt mot skolnedläggningen och han arbetar hårt för Tuna med omnejd. ”Tuna gård i Vimmerby kommun nämns första gången omkring 1300 då ett jordbyte sker mellan kung Birger Magnusson och Torgils Knutsson. Den drogs förmodligen in till kronan på 1500-talet av Gustav Vasa. 1610 fick överste Peder Michelsson Tuna gård och flera andra som förläning av Karl IX. Peder Michelsson adlades till Hammarskjöld. Gården har sedan dess varit i släktens ägo. Gården ägs och drivs idag av Åke Hammarskjöld.” (Wikipedia) 

Kommunen behöver trygga Tunas behov av skola och förskola. Ett förslag som kommer från Ulrika Wall är att kommunen ska hjälpa till med administration om någon markägare vill sälja en tomt på sin mark så att det inte blir ett hinder för den som vill sälja. Inflyttning behövs för att skolan ska få en bra utveckling med tillräckligt stora undervisningsgruppen. Just nu ser det bra ut med en överfull förskola. Men det är viktigt att vi i kommunen stöttar bygdens arbete med att öka attraktionskraften och därmed inflyttningen.

Fiberutbyggnaden är på gång men det är viktigt att kommunen pressar Telia att inte lägga ner det fasta nätet förrän det finns ett alternativ och det gäller hela kommunen och i synnerhet i de delarna som inte fick utbyggnad i kommunens regi. I oktober släcker Telia den fasta telefonförbindelsen för 700 hushåll.

Hällerums trä är en av de större arbetsplatserna och det är ett växande företag som ägs av Frödinge sågverk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar