onsdag 27 juni 2018

Södra Vi- en diamant i Vimmerby kommun

Södra Vi kännetecknas av Södra Vi IF och Ljunghälls, enligt mig samt Brunnsparken och den aktiva hembygdsföreningen.

Södra Vi IF har som mål att alla som bor på orten ska vara medlemmar. Södra Vi IF har en bredd som är ovanlig för en så liten ort. Bordtennis, Fotboll, Friidrott är några av sporterna som finns inom föreningen.

Kommunstyrelsen beslutade i maj att bevilja ett investeringsbidrag till Allvädersbanor i Södra Vi. (Ulfveskog) Det tror jag kan bli det lyft som fridrotten behöver i vår kommun.

Vidala är ett populärt och välskött äldreboende som ska byggas till under förutsättning att detaljplanen tillåter det. Det är en viktig satsning i Södra Vi.

Förskolan i Södra Vi är trångbodd och ska också byggas till. Men jag hör inte att det är så mycket aktivitet kring de planerna i Stadshuset. Där är det bara fokus på att bygga 10 avdelningar i VOK-skogen. Vi i C anser att kommunen bör invänta valet innan man drar på sig kostnader för projektering. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu och det är flera partier i KF som hellre ser en annan lokalisering.

Att bygga till Södra Vi förskola är det ingen som opponerat sig emot varför det är märkligt att man inte genomför det om det nu är så bråttom. Södra Vi skola är också en viktig del av samhället.

Brunnsparken är ett guldkorn i Södra Vi med fantastiska Agne Lindblad-muséet och Jordbruksmuseet mm.

Ica Nära är en viktig mötesplats och servicepunkt för Södra Vi. Ronny Zeylon är en mycket uppskattad handlare som driver butiken i bygden.

Sammanhållningen är stark och det finns många eldsjälar som arbetar för Södra Vis utveckling och expansion. Många samverkade och genomförde en etablering av en mack vid riksvägen. För en tid sedan var det lite stökigt med ungdomarna i bygden och då gick föreningarna samman och ordnade aktiviteter. För kommunen är dett samarbete som leder till konkreta resultat mycket viktigt.

En ny infart till Ljunghälls tunga transporter vore värdefullt och Trafikverket borde prioritera det. Liksom pendeltåg mellan Kisa och Hultsfred som stannar både i Södra Vi, Storebro och Gullringen. Det vore bra för denna fina del av kommunen där landsbygden sjuder av jord- och skogsbruk och på senare år även besöksnäringen med Nils Holgerssons värld och Söderhult mm.

Två personer har tipsat mig om att det finns 10 stycken 100-kronorstomter på Björkaområdet. De borde marknadsföras mer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar