söndag 10 juni 2018

VOK-skogen bör inte inrymma fler förskolor

Förra vecka tog S och M ett beslut om att ge SAMHÄLLSBYGG i samverkan med BUN ett uppdrag att utforma en 10 avdelningar stor förskola.

C yrkade avslag med motiveringen att invänta valet den 9 september eftersom flera partier i KF har uttryckt att man varken vill bygga förskola i VOK-skogen eller 10 avdelningar stor förskola.

Nu kommer detta att tyvärr bli en av de största valfrågorna i kommunen. Vilken strategi har S och M gemensamt lagt fram med tanke på att man väljer att verkligen utmana många medborgare genom att ta detta beslut nu. Att man dessutom påbörjar och lägger en hel del skattemedel nu på en projektering som kanske inte kommer att byggas, känns faktiskt helt galet , tondövt och odemokratiskt.

Alla olika alternativ har inte utretts enligt oss i Centerpartiet.

Just nu klarar vi kön och det finns en avdelning som inte används. (Bullerbyns ena avdelning är stängd)

Jag reflekterar hur många förskolebarn som kan erbjudas plats i Målens pedagogiska omsorg , Djursdala, Södra Vi förskola som snabbt kan byggas ut, Nosshult, Mossebo, Vendledal, Sandstensgatan, Övre Folkets park mm.

Ibland bör man tänka utanför boxen.

På tisdag och onsdag sammanträder KS AU och KS om ersättningar till förtroendevalda 2019-2022. KS AU fick uppdraget att ta fram nya arvoden i april 2017. Man beslutade att invänta organisationsberedningens förslag. Den beslutades i KF i januari 2018. Inget hände trots att jag efterfrågade redan i februari ordförandens och förvaltningens beredningar av arvoden. Minns 2014 när jag ansvarade för denna beredning som RDBs ordförande. Det tog ett år att få fram förslaget inklusive återremisser.

Nu plötsligt ska det fram på mycket kort varsel. Äntligen har ordföranden i KS AU börjat jobba med detta tillsammans med KSO. Ännu har vi dock inte fått något förslag att förhålla oss till. Hoppas att vi får det före gruppmötet på måndag kväll eftersom AU sammanträder om detta på tisdag. Sedan ska KS besluta om vilket förslag som man ska föreslå KF den 18 juni att anta. Jag tycker att denna fråga ska beredas mer grundligt och utfall 2013-2017 för politikerarvoden bör ligga till grund för beslutet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar