onsdag 20 juni 2018

Pelarne- Körsbärsdalen och mycket mer

Pelarne är en helt fantastisk bygd med körsbärsträd som präglar trakten runt den vackra och populära bröllopskyrkan. Här finns många föreningsmänniskor som nu samlats kring Träffpunkt Körsbärskullen efter att det bildats en ekonomisk förening som för en krona övertagit Pelarne skola. I Pelarne finns också många företagsamma människor och en hel del utrikesfödda och inflyttade. Liksom i Tuna tror jag att det vore bra om kommunen kunde hjälpa till med administration kring avstyckning av tomtmark för fler som vill bygga ett liv i vackra Pelarne.

Bygden har tillgång till snabb fiber tack vare den ekonomiska föreningen som arbetade hårt för att få till fiber i bygden. Ett mycket framgångsrikt projekt i samverkan med Vimmerby kommun och ITSAM och som lyckades tack vare stort ideellt arbete av många Pelarnebor.

Kommunen behöver engagera sig mer i Pelarnebygden efter förskolans och fritidsverksamhetens  nedläggning och sättet det gjordes på. Försäljningen av skolan gjordes också på ett krångligt sätt och tyvärr plockades det bort en del inventarier som borde ha varit kvar. Bland annat ett specialanpassat badminton-nät som inte passar någon annanstans.

Träffpunkt Körsbärskullen är ett högriskprojekt enligt en person som kontaktat mig. Jag har fått följande info:  Där finns ett investeringsbehov på ca 1 miljon. Bergvärme 650.000 kr Alla dörrar måste bytas till brandklassde. Ny utrymningsvägar. Nya Duschar och toaletter behövs. Nytt golv matsal. Fuktskador. Ny dränering. Väg Ställplats. Anslagstavlor. Utrustning gymnastiksal. Ny ingång gymnastiksal hanhikappanpassad. Nytt låsesystem. Aktivera fibern. Marknadsföring.

Pelarneborna jobbar på med Träffpunkt Körsbärskullen och enligt mig behöver kommunen stötta och hjälpa till på olika sätt. Framförallt lyssna och förmedla möjliga sätt att finansiera olika delar. Hur stor andel som kommunen kan bistå med är svårt för mig som enskild politiker men anständigheten kräver att kommunen lyssnar på Pelaneborna.

Även Pelarne behöver en samlingslokal för sin samhällsutveckling och den skapar man och utvecklar nu. Kommunen bör bistå och inte kränka de som bor i denna del av kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar