söndag 3 juni 2018

Kommunstyrelsen på tisdag

Vi har en lång ärendelista som ska avgöras på tisdag inför sommaruppehållet i kommunstyrelsen. Budgetramar för 2019 ska beslutas och föreslås kommunfullmäktige (möte 18 juni). BUN ska presentera sin handlingsplan. Ärende 15 är att ge ett uppdrag att bygga en förskola i VOK-skogen (Skjutbaneområdet/Skyttehagen) . Vi  kommer givetvis att yrka avslag på det ärendet eftersom vi inte vill bygga en förskola där. Vi vill heller inte bygga 10 avdelningar. Tyvärr blir det lite konstigt format på kallelsen. Ber om ursäkt för det.


Ärendelista
Deltagare & Tid
1. nk
Meddelanden 2018
Informationsärende/Diskussionsärende

2. nk
Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2019 - ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022
Beslutsärende

3. nk
Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019
Beslutsärende/Till KF

4. nk
Samordningsförbundet årsredovisning 2017 och fråga om ansvarsfrihet
Beslutsärende/Till KF

5. nk
Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest
Beslutsärende/Till KF
Ekonomichef Mattias Karlsson
Kl 09.35
6. nk
Ekonomiuppföljning 2018
Informationsärende/Diskussionsärende
Ekonomichef Mattias Karlsson

7. nk
Finansrapport 2018
Informationsärende/Diskussionsärende
Ekonomichef Mattias Karlsson
8. nk
Genomlysning av Barn- och utbildningsförvaltningen
Informationsärende/Diskussionsärende

Ordf Lis Astrid Andersson (S)
Kjell Alexandersson (M)
Peter Karlsson (C)
Barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin
Controller Thomas Hjelm
Verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson
Ekonomichef Mattias Karlsson
Kl 10.00
9. nk
Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i grundskolan F-9
Beslutsärende/Till KF
Ekonomichef Mattias Karlsson
10. nk
Budget 2019 med plan 2020-2022
Beslutsärende/Till KF
Ekonomichef Mattias Karlsson
Ekonom Mamica Timotijevic
Kl 11.00
11. nk
Inbjudningar 2018 - Invigning av servicekontoret i Vimmerby
Beslutsärende
Kl 13.00
12.  
Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till mandatperioden 20192022
Informationsärende/Diskussionsärende
Lönesamordnare Marie Björling Larsson
Ekonom Ingunn Nilsen Andersson
Kl 14.00
13.  
Intressenter kring mark- och exploatering, bostäder och verksamhet
Beslutsärende/Till KFInformationsärende/Diskussionsärende
Stadsarkitekt Sara Dolk 
Projektledare Bo Palmér
Andreas Hermansson
Kl 14.30
14.  
Trädplan - fördjupning av Vackra Vimmerby
Beslutsärende/Till KFInformationsärende/Diskussionsärende
Stadsarkitekt Sara Dolk 

15.  
Uppdrag att ta fram utformning av ny förskola Skyttehagen del av Vimmerby 3:3
Beslutsärende

16. nk
Bildande av kommunförbundet Kalmar län
Beslutsärende/Till KF Beslutsärende

17. nk
Instruktion för kommundirektör
Beslutsärende

18. nk
Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel arkivmyndighet
Beslutsärende/Till KF

19. nk
Slopad studeranderabatt för högskolestudenter.
Beslutsärende/Till KF

20. nk
Förslag till gatu- och kvartersnamn inom detaljplan 0884-P 432, del av Nosshult 1:1
Beslutsärende

21. nk
Utöka 30 km/h till Rönnbärsgatan
Beslutsärende

22. nk
Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun - Allas Vimmerby
Beslutsärende

23. nk
Omförhandling av avtal mellan Brottsofferjouren och Vimmerby kommun
Beslutsärende

24. nk
Revidering av Kulturgarantin
Beslutsärende

25.  
Ansökan om investeringsbidrag för föreningar 2018
Beslutsärende

26. nk
Anmälan av delegationsbeslut 2018
Beslutsärende

27.  
Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2018
Informationsärende/Diskussionsärende

28. nk
Kommunchefen informerar 2018
Informationsärende/Diskussionsärende

29. nk
Övriga ärenden


Tomas Peterson
Ordförande
Therese Jigsved
Kanslijurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar