torsdag 31 december 2015

Nyårskrönika 2015

Hur ska 2015 år sammanfattas?

Först vill jag påminna om några positiva händelser i kommunen som jag skrev om i min julkrönika.

-Vimmerby kommun välkomnar en nettoökning av antalet Vimmerbybor med 87 personer. Vilket motsvarar skatteintäkter på 49000 gånger 87= 4,3 miljoner. 
- Vimarhaga och Borghaga har invigts och tagits i drift under året.
-Belysningen längs Borgrundan är installerad som Lisa Blom lagt som medborgarförslag och som Rein Soovik har motionerat om. Den satsningen är viktig för kommunens folkhälsoarbete.
-från och med årsskiftet införs ett friskvårdsbidrag på 500kr/ år vilket också är bra för folkhälsan i kommunen och ger bättre förutsättningar för träningsanläggningar och massörer. (Gynnar friskvård och småföretagandet inom tjänstesektorn)
- besöksnäringen gör ett mycket bra år och Astrid Lindgrens värld presenterar en mångmiljonsatsning i en ny miljö för Bröderna Lejonhjärta och en satsning på mer boende intill parken.
- Åbro gör ett mycket bra år vilket ger flera nya arbetstillfällen. De satsar också på en helt ny cidertillverkningsdel i gamla mejeriet vilket borgar för en viktig expansion på orten intill Krönsmons företagscenter. 
- Ljunghälls, Älö trä och Boklok gör också mycket bra resultat och nyanställer flera medarbetare. 
- Staffan Samuelsson utökar sin verksamhet vid Oxgården med det nya hållbara hotellprojektet Sedumgården. Där startas också boende för asylflyktingar i oktober i samverkan med föreningslivet och kommunen.
-Ingebo hagar är den första inom besöksnäringen i Vimmerby kommun som installerar en laddstation för elbilar.
- Tuna fortsätter att utveckla sin destination med bland annat restaurang i tågvagnar vid torget. Skolan räddas. 
-Vimmerby IF blir utsedda till årets ungdomsförening på fotbollsgalan, finaste och största priset i föreningens historia enligt BUDO.
- Rumskullla skola räddas och fiber byggs där i samverkan med Vimmerby kommun.
- Många hushåll i kommunen fiberansluts under året av Vimmerby fiber och Telia. 
- Kulturskolan utses till länets bästa och räddas från en nedskärning på 1.3 miljoner men tyvärr minskas den med 700 000kr och flera musikpedagoger flyttas över till andra tjänster i kommunen. Samverkan med Hultsfred gällande undervisning i blåsinstrument diskuteras liksom samverkan med studieförbund och föreningar inom kultur. 
-Idrottsprestationer och musikprestationer av Vimmerbybor och av utflyttade Vimmerbybor levereras. Jesper Svensson, Matilda Sjöström, Linnea Nestor, Julia Karlsson, Elin Namieks, Isabella Bexell, Jonathan Green, Kim Karlsson, Viktor Wall och Sebasitian Åkesson för att nämna några talanger som varit framgångsrika. 
-Nöjeslivet i Vimmerby expanderar stabilt med två nattklubbar, Prime och Kharma.
- Astrid Lindgrens Näs inviger kapitel två i trädgårdssatsningen och sätter besöksrekord med 38000besökare. 
-Älgparken gör också ett bra år och sätter rekord med 28000 besökare 2015.
- Beathe Skaate arbetar hårt med handelsutveckling. Kvällsöppet i Vimmerbys butiker samt ett sommartorg som uppskattas av både medborgarna och besökarna är kraftfulla steg i rätt riktning för att öka attraktionskraften och utveckla destinationen. En handelsutvecklingsplan tas fram. 
- Vimmerby utses till den femte bästa julstaden tack vare samverkan kring satsningen "Jul i Vimmerby"
- Dagens Vimmerby och Vimmerby tidning har utvecklat den lokala mediarapporteringen på ett betydelsefullt sätt för den lokala demokratin och medborgardialogen har ökat under året via sociala medier. Den politiska debatten har tyvärr samtidigt blivit hårdare i tonen. Den politiska dialogen mellan majoritet och opposition behöver förbättras. Tomas Peterson tillträder som kommunstyrelsens ordförande efter Micael Glennfalk som tvingas att sluta på grund av hälsoskäl i september. 
- Tomas Peterson och Helen Nilsson öppnar upp för att oppositionen ska få bli mer delaktig i kommunens budgetprocess  mm jämfört med 2015. Det välkomnas av Företagarna med flera. 
- Ekonimichef Mattias Karlsson berättar att han räknat med att ta upp nya lån på 40 miljoner i slutet av året men att det inte behövdes ta upp nya lån alls. Det visar på att kommunens resultat inte blir på minussidan för 2015 även om driftkostnaderna trots det måste minskas 2016 för att ge utrymme för amortering av lån på alla de investeringar som gjordes i snabb takt 2013, året före valet 2014.

För Vimmerby kommun har det ändå sammanfattningsvis varit ett mörkt år med beslut om nedskärningar på kulturskolan och beslut om nedläggning av småskolorna i Djursdala och Gullringen samt förskolan i Pelarne. 

Oppositionen har varit enade om att försöka rädda småskolorna och utveckla dem istället för nedläggning. Mitt förslag till majoriteten kvarstår och det består av följande:

Undanröj den kostsamma och splittrande folkomröstningen 2016 genom att bevara skolorna till valet 2018 och genomför folkomröstningen mer kostnadseffektivt i samband med det allmänna valet. På det viset sparas 500000kr direkt och bygderna ges möjlighet att arbeta med sin attraktionskraft för att locka till sig barnfamiljer mm. 

Möjligheten att bussa barn från Kohagen, Hultet och Bullerbyn till Djursdala skola har ännu inte testats trots att det i andra kommuner har varit en framgångsrik strategi. Så räddades exempelvis Alsterbro skola i Nybro kommun. 

Introduktionsklasser i samverkan med föreningslivet i Djursdala är en annan möjlighet som M och S har sagt nej till. Det är olyckligt i tider där Helen Nilsson uttrycker att föreningslivet måste få ta del av de 22 miljoner som staten bidrar med för att klara att ta emot kommunens flyktingar på ett bra sätt. Initiativ från föreningslivet bör tas emot positivt och därför har vi i C lagt en motion om detta strax före jul. 

Länk till den finns här http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Motion-om-introduktionsklasser-i-Gullringen-och-Djursdala/

Motionens att-sats vädjar också om att S och M inte ska sälja skolokalerna i Gullringen, Pelarne och Djursdala då vi inte känner till framtida behov av lokaler. 

DEn 21 februari ska vi gå till valurnorna om inte majoriteten plötsligt svänger i sin uppfattning men KF har enigt beslutat om att genomföra en folkomröstning. Tyvärr lyckades inte majoriteten ena kommunfullmäktige om frågeställningens formulering vilket är mycket odemokratiskt. 

I dagens Vimmerby tidning uttrycker Helen Nilsson att "nu har vi kommit dithän att det är dags att öppna upp för större delaktighet för oppositionen". 

Det innebär förhoppningsvis en förbättring av demokratiarbetet i Vimmerby 2016. Inga beslut är fattade men det diskuteras att inrätta ett arbetsutskott i kommunstyrelsen där oppositionen ska få en eller flera ledamöter beroende på om det blir tre eller fem som ingår i KS AU. 

Vimmerby tidning har intervjuat mig om 2015. http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/69482/1/68

Dagens Vimmerby kommer också att publicera ett samtal kring nyår med mig. 

Därmed avslutar jag denna nyårskrönika med att önska alla mina bloggläsare ett gott slut och ett riktigt GOTT NYTT ÅR! Mitt fokus 2016 kommer att vara att ta beslut om det som är bäst för oss som bor och verkar i Vimmerby.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar