torsdag 18 oktober 2012

Solceller i Malmö

Så här kanske Vimarhem kan inspireras att bygga i framtiden. Vad tycker du?

Småskalig vattenkraft i Tollarp får vi också beskåda.

Vi har besökt en halmpanna som försåg en by på södra Själland med värme. Roskilde universitet berättade om småskalig närvärmeanläggnin och en mycket intressant biogasanläggning där man ska röta alger, livsmedelsavfalll och gödsel i närheten av Köpenhamn. Investering 90 miljoner och produktion 56 GWh.
Vi har även studerat Lillegrunds vindkraftpark i Öresund där Vattenfall har byggt 48 st 2,3 GW vindkraftverk. Spännande dagar med utbyte mellan Danmark, Lituaen, Tyskland, Polen och Sverige.

Snart ska vi till Karpalunds stora biogasanläggning i Kristianstad samt besöka en biogastankstation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar