onsdag 3 oktober 2012

Sopor ska sorteras mer i Vimmerby!

Jag är med i en politisk styrgrupp för ny avfallsplan för Vimmerby kommun. Just nu är vi ute i nämnder och i partierna och diskuterar vilket av tre föreslagna sorteringssystem som arbetsgruppen skall föreslå att införa i kommunen i samband med nästa upphandling och införandet av nytt system den 1 januari 2015.

Arbetsgruppen är överens om att målet och ambitionen skall vara att vimmerbyborna skall få ett system som möjliggör större grad av sortering vid källan. Då blir man så förvånad över en åsikt som flera personer gett uttryck för då jag föredragit bilderna om nytt sorteringssystem. Åsikten är att man ifrågasätter sortering av sopor överhuvudtaget och anser att vi kan väl fortsätta bränna alla sopor som vi gjort tidigare. Att sortera förpackningar och att sortera ut organsikt avfall är bara onödigt, tycker man. När det går så bra att bränna det. Bränna potatisskal och fallfrukt och transportera detta tio mil? Jag har svårt att förstå denna åsikt då jag anser att man bör tänka resurs istället för avfall och kvittblivning. Kretsloppstänkandet finns i arbetsgruppen och det är jag glad för. Jag funderar över vad man är rädd för när man vill införa ett nytt system och man uttrycker att vi fortsätter som förut. Är det ökade kostnader för för den enskilde medborgaren som oroar eller att det ska bli krångligt att kommunen inför ett nytt modernt system som ställer krav?

Samhället kommer att ha stora kostnader för trasnporter och det borde läggas stora ansträngningar för att skapa system som minimerar transporterna. MEN här är det svårt att bedöma vilket system som är bäst. Den uppgiften skulle jag vilja ha förtydligad.

Uttryck gärna dina synpunkter på detta här i en kommentar eller kontakta någon av oss i arbetsgruppen eller ansvarig tjänsteman Daniel Johansson på VEMAB. Än finns tid att påverka detta val!
Läs mer om varför man bör sortera sopor på . Krisitianstads kommuns hemsida=sortering-miljoevinster eller på Sveriges avfallsportal  .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar