torsdag 4 oktober 2012

Visioner och ekonomi

Moderaterna presenterar sina visioner om kosten och nya tillagningskök i dagens Vimmerby tidning. Det är märkligt att Vimarköket feldimensionerats men givetvis måste Vimmerbys politiker lägga fram förslag för att ge en rimlig arbetssituation till de som lagar den offentliga maten i Vimmerby. Kalkyler måste fram för att vi ska kunna ta beslut som inte innebär ännu större kostnadsökningar då kommunens resultat för nämnderna går med stort minus enligt senaste prognosen. Kommunen räddas av att finansen går bra men på lång sikt måste vi ta ett ännu större ansvar för kommunens ekonomi så att vi håller målet en ekonomi i balans och då måste nämnderna gå bättre. Nämndernas färdplaner verkar tuffa att hålla och här måste vi hålla i och hålla ut.

Driftkalkyler måste fram och vi har blivit lovade att få med driftkalkyl för äldreboendet som skall byggas i Vimmerby. Det ska bli mycket intressant att läsa den. Energiförsörjningen för kommunens byggnader är mycket central för att driften inte ska bli för dyr. Här finns bra kravspecifikationer som kommunen kan använda då man går ut med anbudsförfrågan. De finns på www.belok.se och den infon har jag fått av kommunens energirådgivare. Styr- och reglerteknik och rätt klimatsmart belysning samt bra energivärden är mycket viktiga att ställa krav på vid anbudsförfrågan anser jag. Driften riskerar annars att bli alltför kostsam då alla spår högre och högre energikostnader i framtiden. Här krävs ett klokt och långsiktigt tänk då den totala kostnaden inkl. drift för en byggnad är det som är intressant för en kommun som ska bygga äldreboende för cirka 150 miljoner. Centerpartiet har skrivit och lämnat in en motion om att det måste tas fram driftkalkyler för byggnadens hela livslängd i samband med alla byggnationer som görs i kommunal regi. Snart är det skarpt läge för att tidsplanen för nytt äldreboende ska hålla. Min vision är att taket på äldreboendet skall ha solceller för att tillgodose byggnadens elbehov. Det finns en mycket stor teknikutveckling tack vare att i princip alla tak i Tyskland utrustas med denna teknik och i Sverige finns bidrag att söka för denna typen av förnybar energiproduktion. Jag hoppas att tjänstemännen åtminstone har reflekterat över möjligheten och krävt att taken skall dimensioneras och orienteras så att solinstallationer blir möjliga om de inte görs initialt i samband med byggnationen. Planeringen måste utgå från att det ska vara möjligt att fylla äldreboendets tak med solceller i ett senare skede. Så sker modern planering av byggnationer. Det finns många exempel i landet där man samverkar kring sol i kommunal regi. Umeå är ett sådant. Läs mer på visar-solcellerna-pa-hallbara-alidhem-tacker-hela-behovet-av-fastighetsel eller http://www.hemhyra.se/artikel/vasterbotten/solcellsanlaggning-invigd-i-umea-1819

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar