fredag 27 juli 2018

Regeringen är ansvariga för att tågen står stilla


Tågen på Stångådalsbanan står stilla. Det är helt oacceptabelt!På grund statsmakternas bristande intresse för utveckling av hela landet så har vi hamnat i denna situation.  Ansvaret vilar tungt på de rödgröna partierna som har den politiska majoriteten i såväl län/region och nationellt.Trafikverket uppvisar en nonchalans mot våra behov. På grund av bristande planering och nödvändiga underhållsåtgärder så tvingas man stänga tågtrafiken under nästan en hel vecka mitt under semesterperioden. Kunderna tvingas till bussersättning, vilket är ett sämre alternativ kvalitets- och komfortmässigt.

Kalmar län har goda förutsättningar till utveckling. Såväl industri som besöksnäring går bra. Då måste också staten, som har ansvaret för nationella vägar och järnvägar anslå pengar så att vi har anständiga möjligheter till transporter.

Det behövs därför ett nytt ledarskap, såväl i region/landsting som i riksdagen.

Ingela Nilsson Nachtweij Tfn. 0761367700
Leif Larsson
Centerpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar