fredag 13 juli 2018

Storebro-en storartad ort i Vimmerby kommun

Storebro är en bruksort strax söder om Vimmerby tätort.

Här finns en genuin historia med mycket industriell tillverkning. Även idag finns många fina företag med anknytning till industri.

Ivar Gustafsson var en mycket betydelsefull person för Storebro. Han gjorde mycket för sin bygd. Han reste Visans skepp vid dammen och en installationen med Sveriges mest kända visor. Vår visskatt inpräntade i stenarna som ser ut som en sjösättning, har gjort Ivar Gustafsson odödlig för Storebro.

Storebro herrgård är återigen öppet och här drivs nu ett hotell med konferenslokaler. Mycket intressant kommer att hända här med herrgårdens nya ägare.

Intill Storebro finns Tobo golfklubb och Fredensborg herrgård. Båda mycket fina anläggningar som bidrar till Storebros attraktionskraft.

Samhällsföreningen i Storebro är aktiv och här gjordes den första bygdevandringen i våra kransorter, redan 2016. Bygdevandringen är ett möte med ortens föreningar, företag och privatpersoner som fokuserar på förbättringsförslag för bygden. Sådana möten har också varit i Tuna och Djursdala och det är utvecklingsavdelningen och projekt SLUS (social lokal utvecklingsstrategi) som varit värdar.

Storebro har flera aktiva föreningar. Inte minst idrottsföreningarna är mycket professionella och arrangerar flera höjdpunkter under året. Allsången i Storebro kanske är den mest kända.

Hur kan Storebro utvecklas? Företagen kan bli fler och samarbetet mellan företag, föreningar och kommunen kan utökas som jag ser det. Här finns utvecklingspotential.

Skolan har ett ökande elevantal och förskolan är överfull.

Runt Storebro finns flera fina byar och platser. Ingebo med ekocafé, Solnebo, Kvillehult, Sjundekvill, Åkemåla, Gissemåla är några fina byar/gårdar.

Framtidstron i Storebro är stor och kommunen bör ta tillvara den utvecklingskraft som redan finns och växla upp den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar