torsdag 26 juli 2018

Hur vill vi utveckla Vimmerby tätort, del 1

Jag vill utveckla Vimmerby kommun. Hela Vimmerby kommun. Jag har nu skrivit om många av kransorterna och nu är det dags för några rader om tätorten Vimmerby som ligger i kommunens geografiska centrum. Mycket bra att Vimmerby kommun har en så bra geografi med en tydlig centralort i mitten. Så har det varit sedan kommunsammanslagningen 1971.

Vimmerby centralort har många företag och föreningar som bidrar till stort värde för kommuninnevånarna och besökare.

Här finns Vimmerby IF, Vimmerby Hockey, Vimmerby innebandyklubb som samordnar de flesta som sysslar med lagidrott i tätorten. Vi har också en mångfald andra föreningar som tillför stor kommunnytta för medborgarna. Kultur- och musikföreningar finns det också gott om. Alla är lika viktiga fast på olika sätt.

Företagen och företagsamheten spirar.

Men vi behöver utveckla ännu mer.

Företagsklimatet och servicen till företagen behöver förbättras. Vi behöver ha en större dialog med företagarna och näringslivet i hela kommunen. Bygglov behöver utvecklas och digital ansökan är nu möjlig. Mötesplatser mellan företag, föreningar , invånare och kommun behöver skapas.

Medborgardialogen behöver förstärkas.

En förutsättning för att Vimmerby kommun ska växa är att ledarskapet i kommunen blir mer lyssnande och mer handlingskraftigt. Politikerna och tjänstemännen i kommunen måste samspela mer. Rollfördelningen behöver tydliggöras mellan politiker och tjänstemän. Politiker ska inte vara klåfingriga utan stimulera de anställda att leverera den allra bästa medborgarnyttan och optimera kommunens utveckling. Politikerna ska skapa de förutsättningar och fördela resurserna så att personalen fritt och självständigt kan leverera. Sträng budgetdisciplin måste finnas och lyhördhet. Personalen är kommunens viktigaste resurs och fungerar inte ledarskapet, det politiska och det tjänstemannamässiga så måste förändringar och förbättringar ske.

Konsultrapporter löser inga problem av sig själva utan rapporten måste leda till beslut som behövs för att effektivisera och öka kvalité i kommunens tjänster. Vi i Centerpartiet vill därför försöka få kommunen att använda sin egen personal i större omfattning för att utreda och utveckla kommunen. Det är ju personalen som ska verkställa de åtgärder som utredningen kommer fram till och som politikerna beslutar om.

Centerpartiet vill ha förskolor där människor bor. Helst i Nybble eller Nosshult. En flexibel mindre enhet vid Vimarskolan som kan användas antingen som förskola eller till förskoleklass. Behoven förändras över tid och vi behöver flexibla lokaler som kan fungera som ett dragspel.

Vad gäller bostäder så vill vi hellre bygga ett större villaområde norr om tätorten på kommunens och kyrkans mark än att förtäta de bostadsområden som redan finns. M och S har initierat 15 olika detaljplaner för enstaka tomter vilket vi tycker är ineffektivt när man kan tänka mer storskaligt och bygga nya sammanhängande villaområden som är välplanerade och innehåller såväl lekplatser som rekreationsområden. Där behöver också planeras för framtida behov av skola eller förskola.

Jag kommer att fortsätta att beskriva hur vi vill utveckla tätorten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar