lördag 6 december 2014

Hela insändaren publiceras här

I dagens Vimmerby tidning publicerades en nerkortad insändare . Därför publiceras den i sin helhet här.
Det är sista stycket som utelämnats av Alf Wesik och det tycker jag är olyckligt. 

 Centerpartiet vill bidra

Som nybliven gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby vill jag påminna om vår närodlade politik som vi kommer att fortsätta att driva i Vimmerby.  För det första måste vi få mer närproducerat i kommunala upphandlingar, både varor och tjänster. För det andra måste vi måste skapa företagande i hela kommunen. Vi behöver en landsbygdsutvecklare som är knuten till näringslivsenheten. Satsningar på det förnybara innebär att laddstolpar ser vi som en åtgärd som vi snarast behöver fokusera på med vårt strategiska geografiska läge och många besökare som förväntar sig att kunna ladda sitt fordon i Vimmerby. 

Vi vill satsa två miljoner ytterligare på förskolan och grundskolan vilket vi kommer att yrka i budgetdebatten på måndag. Förskolan med många ettåringar i kö samt grundskolan behöver mer resurser för att klara de utmaningar som vi står inför. 

ITSAM och utbytesintervallet på datorer diskuteras flitigt och här föreslår vi ett IT-råd med representanter från alla olika delar av kommunens IT-användare. Denna grupp måste ha ett tydligt mandat för att kunna göra bra beställningar från vårt kommunalförbund utifrån verksamheternas behov och kostnadseffektivitet.  Utbytesintervall på läromedel är en annan fråga som vi vill lyfta i sammanhanget. Det bör vara en regelbundenhet som är bindande vad gäller utbyte av läromedel så att våra barn och unga garanteras tillgång till aktuella läromedel.

Centerpartiet vill bidra och strävar efter breddning av demokratin så att fler blir delaktiga. Viktiga beslut för Vimmerby bör tas i konsensus. Större nämnder och fler fritidspolitiker och mindre maktkoncentration strävar vi efter. Demokrati, delaktighet och dialog är våra ledord och ska kombineras med kommunens Ansvar, mod och fantasi. Så når vi stabilitet i politiken i Vimmerby. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar