måndag 15 december 2014

Vimmerby kommuns kulturpristagare har fått sitt pris ikväll.

Jag vill börja detta blogginlägg med att ödmjukt tacka för förtroendet att tjänstgöra som oppositionsråd i Vimmerby kommun 14 timmar per vecka varav 4 timmar på plats i Stadshuset enligt blogginlägg från kommunstyrelsens ordförande. Skulle gissa att det kommer att bli minst 20 timmar på kontoret i Stadshuset men arvoderat för 14 timmar. Och så ett tjugotal timmar på kvällar och helger hemma varje vecka utöver det. Med glädje och spänst i kommunens tjänst! Ska bli riktigt intressant och spännande med denna nya roll. 

Min företrädare Helen Nilsson bemannade enligt egen utsago kontoret 20 timmar per vecka på sin 20 timmars arvodering. Skillnaden är en minskning med 30%. Eva Berglund och Helen Nilsson tror att det är minskning med 15% enligt vårt samtal efter mötet ikväll . De trodde oss inte när vi förklarade hur procenträkningen fungerar i detta fall. En minskning med 15 procentenheter från 50 till 35% innebär 15/50=0.3 vilket motsvarar 30%. Kommunalrådet hävdade samma sak i talarstolen den 8/12 men där rättade Anna Svensson honom, civilingenjör som hon är och han erkände att han sagt fel men det hindrar honom inte från att påstå samma sak på bloggen i söndags. I pengar motsvarar det 98820kr per år. 
Från www.blogspot.vimmerby.se

"De två kommunalråden är ordförande respektive vice ordförande. Ingen skillnad. Skillnaden är namnet (se hur andra kommuner gör) och en 40-procent ökning av tjänsten. En ökning som vi tar in på annat håll, bland annat genom att ta 15 procent från oppositionsrådet. Hen får istället bara 16 av de 56 timmar hen ska jobba i månaden schemalagda. De andra 40 timmarna kan hen jobba var hen vill och när hen vill." 

Majoriteteten tar 15 procentenheter dvs 30% från oppositionsrådet för att finansiera en ökning på 60 procentenheter (inte 40 procentenheter, enligt personalavdelningens uppgifter så har PerÅke aldrig fått mer än totalt 40% av KSO i ersättning) dvs 150% högre arvodering och tjänstgöringsgrad. Hade det varit en ökning med 40 procentenheter så hade det motsvarat 67% högre arvode och tjänstgöringsgrad. Minskning med 30 % ska finansiera en ökning med 150%. Denna matematik stämmer inte. En minskad kostnad på 98 820kr ska finansiera en ökad kostnad med 395280kr. 

Hur många gånger ska den nya majoriteten försöka luras med fel siffror och felaktiga procentsatser. 

Jag är djupt oroad för Vimmerby kommuns ekonomi med politiker vid rodret som inte kan enkel procenträkning. Hur ska det gå? 

Men det krävs ingen utbildning för att bli politiker vilket statsvetare Erik Wångmar brukar föreläsa om för sina studenter. 

För att bli tjänsteman däremot så krävs det utbildning och det är tur att vi har dem som stöd till de ordföranden och vice ordföranden från den politiska majoriteten som valts ikväll på kommunfullmäktige.  Nu är det dags att ta ansvar och prestera och leverera politik som är bra för Vimmerbyborna. Till det har majoriteten tagit positionerna genom förhandling och avtal mellan S och M. Nu vill vi före nyår se det politiska manifest som ska infrias under mandatperioden av den nya majoriteten. 

Oppositionen ska driva en konstruktiv oppositionspolitik med många bidrag och förslag till Vimmerbys optimala utveckling ur vårt perspektiv. Vårt valmanifest som en femtedel av Vimmerbyborna har gett oss mandat att försöka infria finns länkat nedan. Knappt 2000 personer röstade på oss och av dem var det 509 som personkryssade mig. Det är jag mycket tacksam för och det är ni som är mitt fokus och min drivkraft. 

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Valet-149-20141/Valplattform-2014---2018/

De viktigaste delarna är att vi ser hela Vimmerby kommun, att vi är bäst för demokratin och att vi vill satsa på skola , vård och omsorg av bästa kvalité för medborgarna i hela kommunen. Vi vill förbättra infrastrukturen, såväl den fysiska som den digitala inkl. mobiltäckningen. Vi vill utveckla näringslivet i hela kommunen och vi vill samverka ännu mer med våra grannkommuner. 

STORT Grattis till Janne Strömsten som fick kommunens kulturpris iår. Mycket välförtjänt och han gav kommunen en hel skottkärra med negativ ikväll som hans son Magnus Strömsten körde in. En skatt som innebär en hel del arbete med kategorisering men så otroligt värdefullt för framtiden . Thorvald Eriksson har fått sin efterträdare och Janne Strömsten har fått sin i Roleuf Stroetinga .(Han är på språng mot nästa jobb till höger på bilden. ) Jimmy Karlsson var också på plats och fotograferade. Så viktigt med en lokaltidning som dokumenterar det som händer i vår del av världen. Det kan inte nog betonas , tycker jag även om sociala medier ibland kan fungera som komplement. Men utan lokaltidning skulle Vimmerby vara fattigare, tycker jag. Längtar redan efter att få dricka en kopp kaffe och läsa tisdagstidningen om några timmar. 

1 kommentar: