måndag 15 december 2014

Sista inlägget från min sida om den beslutade nya politiska organisationen i Vimmerby


Som politiker märker jag en hel del maktspråk och härskarteknik i Vimmerbys politiska landskap. Kanske skulle Astrid Lindgren reagera på det som nu sker i politiken i Vimmerby. Två partier visar upp en maktfullkomlighet av sällan skådat slag i Vimmerbys historia mot oppositionspartierna i kommunen. Erik Wångmar som är en erkänt erfaren och kompetent statsvetare vid Linneuniversitetet uttalade sig att den politiska organisation som nu beslutas i Vimmerby är ytterst olämplig, omoralisk och oschysst. Han ifrågasätts kraftfullt av Socialdemokraterna i Vimmerby . Helen ifrågasatte Wångmar i sitt anförande i KF i debatten om den politiska organisationen. Peter Högberg skriver så här på sin blogg

"Noterar att Erik Wångmar statsvetare från Linné universitet har uttalat sig utan ha hela bilden med sig. Beklagar detta. Känns inte riktigt seriöst av en forskare.  Att stänga en dörr som vill bredda och utveckla demokratin borde vara intressant för en statsvetare." 

Men Erik Wångmar reagerar på att Socialdemokraterna i Vimmerby, som under trettio år åtnjutit majoritetens generositet i form av andre vice ordförandeposter med plats i arbetsutskott och presidier, bryter praxis och tar bort oppositionens andre vice ordförandeposter när de kommer till makten för första gången i Vimmerbys historia. Den som är väldigt stark (19 mandat) måste också vara väldigt snäll och inte ändra uppfattning för att man gör upp med Moderaterna i Vimmerby som faktiskt följt denna odemokratiska linje under förra mandatperioden när RDBs förslag til politisk org. var uppe för yttrande i KS 2012 innan det skulle till KF för antagande. Moderaterna i KS (Micael Glennfalk och Leif Carlsson) föreslog den nu beslutade politiska organisationen på ren provokation från Annika Högberg i RDB som yrkade att andre vice ordförande skulle tas bort i alla nämnder och bolagsstyrelser och att majoriteten skulle ha ordförande och oppositionen vice ordförandeposten. Detta  yrkande gällde mindre i ett halvår tills S gjort upp med M och då bytte man helt uppfattning och anslöt sig till Moderaternas linje med opposition utan insyn och delaktighet. 

Socialdemokraterna och Moderaterna i länet borde reagera när det som sker i Vimmerby faktiskt skett i Nybro och där förlorade både M och S i valet 2014. Undrar hur det kommer att gå i Vimmerby. För den som vill veta kan Du åtminstone läsa vad den ena sidan har för uppfattning om detta på kommunalrådets blogg på Vimmerby kommuns hemsida. Bitterheten över att alliansen i Vimmerby raserats av det ledande allianspartiet under förra mandatperioden lyser igenom delar av blogginlägget (det ledande partiet har ansvaret och bär skulden när samverkan inte fungerar) och eftertankens kranka blekhet verkar lysa igenom mellan raderna i ljuset av att paret Carlsson inte längre finns kvar i politiken i Vimmerby . Alliansens kollaps tror jag har varit en bidragande orsak till det. 

Centerpartiet hade ambitionen att fortsätta med alliansen men i detta blogginlägg får vi också veta att Moderaterna aldrig hade förväntat sig en framgångsrik förhandling med C för en fortsatt allians i Vimmerby och då kan det ju inte heller bli en fortsättning när inställningen är sådan från den ena parten, som heller inte vill respektera valresultatet. Och en sådan politisk organisation som nu beslutats om i Vimmerby skulle aldrig ett Centerparti i Vimmerby kunna medverka till oavsett vad centerpartister i andra kommuner medverkar till för beslut. Alla kommuners politiska landskap är unika och därför är det så intressant när kommunalrådet argumenterar för att det ska få finnas två heltidsarvoderade kommunalråd i Vimmerby med att det är så i andra kommuner. Det hör inte till saken anser jag eftersom Bengt Johansson, Leif Larsson, med flera har klarat jobbet utan en vice ordförande som till stor del fått representera kommunen när kommunalrådet inte haft möjlighet och nu krävs ytterligare ett heltidsarvoderat kommunalråd samt två deltidsarvoderade kommunalråd i form av fast arvoderade ordföranden i socialnämnden och BUN. 

Tjänstemännen i Vimmerby kommun behöver arbetsro och respekt från politikerna anser jag och inte mer detaljstyrning från politiker. Politiker ska arbeta strategiskt och inte operativt. Det är grundförutsättningen för att systemet ska fungera effektivt. Att vara tjänsteman kräver en lång akademisk utbildning. Att få förtroende som politiker kräver ingen akademisk utbildning överhuvudtaget även om det inte borde vara en belastning (vilket ibland kan skönjas i den politiska debatten på alla nivåer) . 

Stämningen i Stadshuset kan helt klart förbättras då många är trötta och desillusionerade tyvärr. Kommunanställda som saknar glimten i ögat och arbetslust kostar stora pengar i minskad effektivitet men även i avsaknad av personligt välmående för den enskilde som inte kan uträtta ett bra jobb med nuvarande förutsättningar. Att bli en bättre arbetsgivare är den viktigaste åtgärden för att få ordning på kommunens ekonomi. Det är personalen som kan göra underverk tillsammans och när man arbetar gemensamt mot samma mål och inte motkrafter präglar verksamheten kan människor skapa mirakel. Det är min övertygelse att gruppens förmåga överstiger enskilda personers prestationer. Det är vad demokrati handlar om för mig. Därför har jag reagerat mycket starkt på den nya majoritetens ledarfilosofi i kommunen. 

Hittade denna kommentar under ett av mina blogginlägg från år 2011 och tänk att Astrid Lindgren var så imponerande klok. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, lät hon alltså Pippi säga redan 1947 när hon tyckte synd om tjuvarna. 

"Då blir de bägge tjuvarna så rädda och börjar gråta. Pippi tycker synd om dem och ger dem var sin gullpeng att köpa mat för. För Pippi är snäll. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll." 

Så lyder originalcitatet från 1947 och det är alltså inte Pippi som säger det, utan författaren Astrid Lindgren.

Bamse skapades 1966, nästan tjugo år senare. Han härmar Pippi lite och säger så här: "Bättre vara snäll än stark" (nr 1/1973 samt Bamse-skivan från samma år) eller "Äsch! Det spelar väl ingen roll hur stark man är! Det viktigaste är att man är snäll!" (nr 8/1980). 

Originalet är alltså ett Astrid Lindgren-citat!"
Samuel August ville ha prästgårdsarrendet på Näs och det resonerades om att han kanske var för snäll för att få förtroendet att driva ett så stort lantbruk med så många tjänstefolk. Då var det faktiskt Samuel Augusts blivande svärfar som sa att " även de som är snälle kan vara bra på att handskas med folk" Inga kommentarer:

Skicka en kommentar