måndag 9 januari 2017

Journalistlegitimation? Behövs det?

Min bror satte fingret på en viktig fråga i Radio Jönköping i samband med ett underhållningsprogram. Journalisterna frågade om hans bakgrund och vilket yrke han har. Han svarade att han är fritidsledare men att han arbetat som idrottslärare i 25 års tid på deltid i kombination med arbetet som fritidsledare på ett Naturbruksgymnasium.

Nu ska han läsa vidare på distans för att få lärarlegitimation i idrott. 

Då frågade han de båda journalisterna om deras bakgrund och utbildning och om de var legitimerade journalister.

Det blev en inressant diskussion om behovet av legitimation och behörighet för olika yrkesgrupper. Journalistyrket är mycket viktigt och pressetik och att låta båda sidor få utrymme att uttrycka sin syn på en nyhet till exempel. Objektivitet och att inte vinkla nyheter så att de påverkar opinionen i en riktning. 

Krönikor och ledaren är utrymmen där en journalist får vinkla och ge sin subjektiva bild. I redaktionell text ska nyheter beskrivas objektivt, som jag ser det. 

För att klara det journalistiska uppdraget idag krävs givetvis kompetens precis som för andra yrken. Min bror ansåg att journalister behöver vara legitimerade på liknande sätt som lärare nu legitimeras. Jag håller med om att det är ett krav som borde ställas.  I tider där källkritiken blir allt svårare att genomföra måste journalisterna bli ännu mer noggranna i sitt uppdrag att skildra frågor objektivt. 

Medias ansvariga utgivare kan liknas med skolans rektor vad gäller ansvarsfrågan. Det ansvaret är mycket viktigt och ska säkerställa kvalitén på journalistiken respektive utbildningen. 

Yttrandefriheten ska givetvis värnas och Lena Sundström har haft tre intressanta filmer om det. Se dem gärna på SVT Play och den första handlar om USAs förhållande till yttrandefriheten där den enligt många har gått för långt. Kränkningar är OK att göra för att man har rätt till det enligt yttrandefriheten i USA. Bra att det inte är så i vårt land. Att i en paneldebatt påstå att någon varit dopad utan att ha belägg för det är olagligt och dagsböter är nu utdömt för det brottet. Rimligt anser jag. 

Meryl Streep höll ett tal om värdet av oberoende press och att journalister hånats av den som nu är vald att leda USA i fyra år. Hård debatt om det och där anser jag att Meryl Streep varit mycket tydlig och har rätt i sakfrågan. Hon pekar på att Trump legitimerar rasism och främlingsfientlighet genom sin retorik och att det inte är lämpligt att en person i den maktpositionen gör så. 

En mycket viktig fråga i vår tid. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar