torsdag 19 januari 2017

Vi blir 10 miljoner imorgon fredag 20 januari 2017!

Sverige hade 8 miljoner invånare när jag gick i skolan på 70-talet. Världen hade 4 miljarder. 

Imorgon blir vi 10 miljoner i Sverige. Vi blir en mer varannan minut, http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sveriges-befolkning-tickar-pa-mot-10-miljoner/

Världens befolkning är enligt World population clock cirka 7,4 miljarder. http://www.worldometers.info/world-population/

Det finns beräkningar som säger att vår planet klarar att försörja cirka 10 miljarder människor och att befolkningskruvan kommer att plana ut när vi nått den befolkningsmängden. 

Vimmerby i Världen. Vår kommun hade 16000 invånare på 70-talet. Idag är vi lite färre men det finns plats för fler och vi har behov av fler bostäder, anser jag. 

Vem som ska bygga och när är svårt att avgöra då Vimarhem hindras att bygga av ALLBO-lagstiftningen i nuvarande utformning. Den borde anpassas till landsbygdens förutsättningar. Som den är utformad idag är den endast tillämplig på överhettade storstadsområden. Boverket utlyser stöd till byggande och alla kommuner uppmanas att söka. 

Jag anser att det självklart är bra om det finns möjligheter att söka stöd för bostadsbyggande men vore det inte lika förnuftigt att ändra allbolagen så att de allmännyttiga bostadsbolagen kan bygga utan bidrag från staten. Känns som att administrationen av bidragen tarvar alltför mycket resurser då det krävs både aktuell ÖP och riktlinjer för bostadsförsörjning för att kommuner ska kunna söka bidrag till bostadsbyggande. Givetvis behövs dessa dokument men de ska inte hastas fram för att tillgodose statens bidragsmöjligheter. 

Översiktsplanearbete kräver långsiktighet och eftertänksamhet.  Vår ÖP är från 2007 och vi behöver påbörja arbetet med en ny ÖP. KF kommer i januari troligen att ta beslut om att vår ÖP är aktuell för att vi ska kunna söka bidrag för bostadsbyggande men det finns flera delar i ÖP som är inaktuella och behöver uppdateras. ÖP för tätorten har vi nyligen gjort som ett tematiskt tillägg men landsortens långsiktiga samhällsplanering är eftersatt, enligt mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar