tisdag 10 januari 2017

Demokratiarbete i kommunerna

http://www.aftonbladet.se/a/X1vVW

Inledningen som är skriven av Mikael Nyberg lyder så här: 

"Byråkratin skulle minska. Effektiviteten öka. Så var det sagt på 1980-talet, när marknadsmekanismer började introduceras inom det offentliga. Personalen vid statliga verk delades i två grupper, beställare och utförare, som skulle göra affärer med varandra. Kommuner i framkanten genomförde samma nyordning. Det kallades New Public Management. 

1992 kom en ny kommunallag som skulle främja avreglering och lokalt inflytande. Det blev 248 paragrafer i stället för 86 och detaljerad kontroll av verksamheten. Med den nya målstyrningen följde ett chefsvälde efter mönster från det privata näringslivet. Samtidigt skyfflade staten över ansvaret för skolan och en rad sociala uppgifter till kommunerna utan att i motsvarande mån höja statsbidragen. Det skars ner i decentraliserade former. 

Lars Nelander berättar i rapporten När kommunen blev en marknad hur det gick i Uppsala. Det är en historia om hur höga tjänstemän och konsulter tar över och demokratiska beslutsordningar skjuts åt sidan. Politikerna fjärmas från medborgarna och de anställda som gör det som ska göras, medan cheferna får lösa boliner och bygger sig företagsliknande domäner. Det funktionella står inte längre i centrum – endast det mätbara i målformulären betyder något – och med individuell lönesättning och tysthetskultur tynar det professionella samarbetet."


Läser en artikel (länk ovan) om demokratiarbete och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän mm. Den är mycket intressant och beskriver hur kommunernas arbetssätt förändrats för att mer likna marknadens. Demokratibranschen har lite andra förutsättningar än marknaden även om det ofta går att använda samma typ av ledarskap så är det inte i alla lägen optimalt för en kommun. Det är min slutsats av den korta rapporten ovan. Ska försöka få tag i hela rapporten för den verkar intressant för att jag ska förstå hur den kommunala nivån ska kunna förbättras och bli effektivare och ge ännu mer nytta för medborgarna. 

Imorgon ska vi politiker få en kurs i effektivare ärendehantering och just rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker hoppas jag blir en del av kursen. 

Jag tror att just det är en viktig del för att vår kommun ska bli effektivare och kopplat till en bättre internkontroll så borde kommunen kunna klara att hålla driftbudgeten bättre. 

Det är mitt långsiktiga mål och min drivkraft som politiker.

Tillsammans gör vi Vimmerby kommun ännu bättre. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar