söndag 29 januari 2017

Vecka 5

Måndagen, den sista i månaden är det alltid sammanträde med kommunens högsta beslutande folkvalda organ, kommunfullmäktige. 

Just denna måndag har jag förhinder och min roll som gruppledare överlåter jag tryggt till kunniga Anna Svensson.

Läs handlingarna på kommunens hemsida. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige_2017-01-30.pdf

Två ärenden som vi i C finner extra intressanta efter vårt gruppmöte i Tuna i måndags är GC-väg i Frödinge samt motionen om dans som delvis föreslås bifall på. Återrapporteringen av investeringarna i kommunen är också intressant och det är också ett parallellt ärende i KS AU och KS då vi måste besluta hur de investeringar som skulle ha gjorts 2016 och som inte verkställdes nu ska hanteras framöver. 

Men det viktigaste ärendet på måndag är revisorernas rapport om hur Kultur- och fritidsfrågorna sköts av politiken. Gramskningsrapporten visar tydliga brister kring hur den politiska styrningen av dessa frågor sköts. Centerpartiet har föreslagit i en motion att vi inrättar två arbetsutskott under KS som sköter dels utvecklingsfrågorna och dels samhällsbyggnadsfrågorna. Den motionen är nu ute på remiss hos partierna och svar ska vara inne senast den 1 februari. 

Vi måste förbättra hanteringen av kultur- och fritidsfrågorna och kopplat till detta är hur vi ska organsiera politiken under nästa mandatperiod. Lennart Nygren har utlovat överläggningar i januari 2017 med alla partier om hur den politiska organsiationen ska se ut 2019-2022 men vi har inte fått någon inbjudan till ett sådant möte. Oppositionspartierna efterfrågar gruppledarmöten med alla partier under ledning av kommunfullmäktiges presidium vilket diskuterades på oppositionsgruppledarmötet i torsdags. RDB saknas och då är dessa möten extra viktiga. Hittills har vi haft ett sådant möte under innevarande mandatperiod. 

På tisdag har vi årets andra arbetsutskott och då ska vi bereda flera avgörande frågor för kommunen.

Vimmerby kommun förvaltning AB måste också ha sammanträde snart med anledning av att ett av kommunens bolag ska säljas och att en del av kommunens fasta egendom ska överföras till en stiftelse. 

På torsdag åker jag till Göteborg för två dagars kommundagar. Just denna gång är det extra spännande av två skäl. 

1. Alliansens framtida samarbete med anledning av Moderaternas utspel senaste veckan.

2. Högt förtroende för vår partiledare Annie Lööf och för vår närodlade politik och hur vi ska utveckla och förstärka den ytterligare. Ännu är inga röster lagda i något val och opinionsiffror kan förändra sig snabbt i dessa tider. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar