torsdag 5 januari 2017

Sammanträdeskalender 2017

På tisdag är det årets första sammanträde med kommunstyrelsen. Här finns hela sammanträdeskalender: http://www.vimmerby.se/PageFiles/324/Sammanträdesschema%20för%20kommunfullmäktige,%20kommunstyrelse%20och%20nämnder%202017docx.pdf

Nu ska KS bara sammanträda en gång per månad och KS AU ska sammanträda två gånger per månad liksom tidigare. Men det har redan nu lagts in ett extra sammanträde med KS i januari. Det krävs för att kommunen ska kunna hålla uppe tempot i ett viktigt beslutsärende till kommunfullmäktige i februari. 

Med bara ett KS i månaden så ser vi stora svårigheter att hinna med samhällsbyggnadsfrågor och kultur- och fritidsfrågor samt näringslivsfrågor. 

Kommunstyrelsen har huvuduppgiften att bereda ärenden till kommunfullmäktige och ha det övergripande ekonomiska ansvaret för kommunen. 

Verksamhetsfrågor sköts bäst inom nämnder varför vi i C är oroliga för att vi inte hinner med att styra och leda samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen där kultur, fritids- och näringslivsfrågorna ligger. 

Vi har därför föreslagit att vi skapar två ytterligare utskott med tre ledamöter där det ena leds av Tomas Peterson och det andra av Helen Nilsson. Samhällsbyggnadsutskott respektive Utvecklingsutskott föreslås och partigrupperna har fått tillfälle att yttra sig om detta förslag senast den 1 februari. Oppositionen bör få en ledamot i varje utskott och då anser jag att V och KD bör erbjudas dessa platser i första hand för att bredda delaktigheten. 

Nedan finns alla sammanträdesdatum för alla nämnder och för kommunfullmäktige 2017. Från den 13 juni till den 5 september är det inte ett enda KS-sammanträde. Det blir en utmaning för kommunledningen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar