måndag 2 januari 2017

Skolutveckling

I detaljbudgeten för 2017 så står det att Vimmerbys ska vara Sveriges bästa skolkommun 2020 (tidigare 2017). 

På tre år ska det ske en kraftfull förflyttning med andra ord och det enda som sagts hittills är att man vill ta ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola som ersätter AL-skolan. 

Inget om hur M och S vill lyfta de mjuka värdena, hur pedagogiken ska förstärkas eller hur vi ska rekrytera och behålla vår personal i skolan. 

Inget årtal om när det ska stå en ny skola på plats mer än att den ska heta Astrid Lindgrens skola , ej heller vad som ska hända med nuvarande AL-skolan. 

2020 kommer det troligen inte att stå en ny skola i Vimmerby tätort då vi först måste bygga både förskola och gruppbostad integrerat med vanliga lägenheter på Pistolsmeden. 

Vår låneskuld kommer inte att tillåta en skolbyggnation under de närmaste åren. 

Jag vill påminna om det program som presenterades i Vimmerby tidning den 23 december 2014 av S och M och där framgår att man ville prioritera byggnation av en ny förskola. Det finns inte ens en utpekad tomt ännu så det går mycket sakta för M och S när de ska genomföra sin gemensamma politik. Motionen om kravet på förskollärare var klart för beslut i kommunfullmäktige men drogs tillbaka och ska upp på nytt. Kollektivavtalsmotionen som S lade fram 2014 har också ställt till det för M och S. Där fick flera andra partier hjälpa M med beslutet då S var mycket kluvna.  

Många frågor ligger på skrivbordet och inväntar hantering och beslut. Det finns en handlingsförlamning enligt mig. 

Förskolorna är överfulla och det finns inte en framtagen tidsplan för hur alla barn som är födda 2016 ska inrymmas i förskolan. Det brådskar nu och vi vet nästan exakt hur behovet kommer att se ut om ett år. Jag förväntar mig verkstad nu. Långbänken bör nu vara slut. Dessa frågor måste utredas skyndsamt som jag ser det. 

1. Vart ska det byggas?
2. När ska det byggas?
3. Vad ska byggas, dvs hur stor förskola behövs och hur stor förskola klarar vi att finansiera?
4. Hur kan befintliga lokaler nyttjas i tätorten och i kransorterna? Kan Deloittes gamla kontor som nu står tomt göras om till förskola?
5. Kan förskolorna i Djursdala, Gullringen och Tuna flyttas in i skolorna och vad skulle det kosta? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar