måndag 2 januari 2017

Nyårsintervju med Dagens Vimmerby

Någon vecka före jul intervjuades jag av Dagens Vimmerby och idag publicerades intervjun.

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9946/oppositionsradet-finns-en-mycket-storre-oppenhet-i-dag/

Mina val av viktigaste frågorna 2017 var : 

Tre viktigaste frågorna 2017:

  • att öka delaktigheten och förtroendet för politiken i Vimmerby och rekrytera nya politiker samt stötta de som vill vara med och bidra till att bygga ett ännu bättre Vimmerby 
  • att behålla och utveckla Resecentrum
  • att ta fram en plan för skolstrukturen i tätorten och flytta in förskolor i skolorna i kransorterna där det är möjligt.
Här ser jag utveckling av Resecentrum som viktigt. Besökte detta vackra hus och tog ett par bilder från väntsalen. K-märkningen gör att det finns begränsningar för vad som kan göras med lokalerna. Nilsbuss sköter redan idag biljettförsäljningen och öppethållandet av väntsalen. Öppettiderna är generösa och redan 5.30 öppnar den på vardagar. På spåret är öppet 10-18 och har utvecklats de senaste åren. En viktig mötesplats för de som reser till och från Vimmerby. 

M vill ersätta väntsalen med en busskur men har nu tvingats att ändra sig då S hellre vill långtidshyra av den som köper Resecentrum. Vad händer om Resecentrum säljs vidare? Kan man hålla fast vid ett hyreskontrakt med nästa köpare och hur ser hela affären ut? 

Behovet av att byta värmesystem finns oavsett vem som äger fastigheten som jag ser det och den investeringen betalar sig på mycket kort tid och borde varit gjord för länge sedan då möjlig fjärrvärmeanslutning ligger något hundratal meter från denna fastighet. Byter vi till fjärrvärme får kommunens eget bolag intäkter istället för att vi köper fossilolja till uppvärmning. M och S röstade emot vårt tilläggsyrkande om detta i november 2016. Fossilolja ska absolut inte användas till uppvärmning ur ett klimatperspektiv. Biobränslebaserad närproducerad fjärrvärme är framtiden för denna fastighet. M och S borde ha insett det för länge sedan och C borde absolut ha åtgärdat detta när C hade KSO-posten. 

Självklart ska kommunen fortsätta att äga och ta ansvar för denna fastighet så att väntsalen kan vara öppen och ge den service som medborgarna och besökarna förtjänar i vår kommun. Rätten att vänta i en uppvärmd väntsal är viktig att värna. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar