tisdag 3 januari 2017

Lediga lägenheter i Vimmerby

Vimarhem har just nu 17 lediga lägenheter och troligen kommer 12 av dem att hyras ut inom någon månad. 

Det finns med andra ord alldeles för få lägenheter för att kommunen ska få den tillväxt som det finns potential för. 

Håkan Karlsson har byggt vid Vitsipan intill Gärsgivarehagen. 

Vimarhem renoverar gamla förskolan Hattstugan till lägenheter.

Antikhandeln ovan Rosenkransen ska byggas om till lägenheter.

Deloittes gamla lokaler vid kyrkan står tomma. Ska de bli lägenheter eller skulle det kunna göras förskola där?

Pistolsmeden är ritad och färdig för byggnation men det saknas ekonomiska förutsättningar (allbolagen) och låneutrymme för Vimarhem för att klara den byggnationen i dagsläget. 

Vad krävs för att bostadsmarknaden ska ta fart i Vimmerby?

Externa aktörer som vågar bygga?

Jag har fått kontakt med en helt ny aktör för Vimmerby så det saknas inte intresse om kommunen kan skapa detaljplanelagda tomter. 

En sista fråga. Vad händer med Eken? Där måste vi få klarhet kring vad som planeras av den nye ägaren. Fastigheten förfaller snabbt om den inte används till någon verksamhet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar