söndag 28 augusti 2016

Vimmerby måste erbjuda en väntsal till invånare och besökare

Dagens Vimmerby skriver idag om försäljningen av Resecentrum i Vimmerby. http://www.svenskfast.se/kommersiellt/kalmar/vimmerby/vimmerby/vimmerby/centralt/jarnvagsall-n-10/130414

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/7110/kommunen-maste-gora-om-forsaljningen-av-resecentrum/

Jag bloggade om detta i januari 2016: http://ingelann.blogspot.se/2016/01/stationshuset-vid-resecentrum-i-vimmerby.html

Det finns ännu inget politiskt beslut om att sälja denna fastighet utan det har M tillsammans med tjänstemännen föreslagit och påbörjat utan att kommunfullmäktige har varit inblandade. Inte heller KS har tagit ett beslut om försäljning. Frågan om väntsalen ska stängas i Vimmerby anser jag är en principiell fråga och den är mycket viktig för attraktionskraften. Därför är det rimligt att låta kommunfullmäktige avgöra just den frågan. Tomas Peterson bett tjänstemännen att ta fram kostnaden för en busskur så att försäljningen av Resecentrum kan göras utan att kommunen hyr väntsalen av köparen. 

Partigrupperna har just nu ett uppdrag att diskutera denna fråga och vi inväntar underlag till ärendet som ska behandlas återigen den 12 september. 

Jag vill inte sälja Resecentrum utan jag vill vända på det , behålla fastigheten och ta ansvar för den samt hyra ut den så att kommunen och medborgarna får största möjliga nytta av den. 

Jag är fullt medveten om att fastigheten är i behov av utbyte av värmesystem och utbyte av fönster samt tilläggsisolering. Jag bygger dock min slutsats på att exempelvis Hultsfred ångrar att man sålde stationshuset och det finns flera orter där man gjort sig av med möjligheten till en väntsal för resenärerna på orten. Fullt förståeligt att mindre orter med gamla stationhus säljer dessa då lokaltrafiken hellre vill ha busskurer av kostnadsskäl men vår kommun behöver satsa på besöksnäringen och då blir det helt fel att sälja en fastighet som behövs för att tillgodose invånarnas och besökarnas behov av en väntsal. 

Vad tycker du? Inga kommentarer:

Skicka en kommentar