måndag 1 augusti 2016

Hur ska Länsstyrelsen i Kalmar återuppbygga sitt förtroende i norra länet efter YXERN-katastrofen?

Jag reflekterar över Länsstyrelsen i Kalmar län. Hur mår den nu efter att Stefan Carlsson avsatts. Malin Almqvist är tillförordnad landshövding. Hon är före detta moderat kommunalråd i Kalmar kommun men fick lämna den posten efter att hon blev tillsammans med det socialdemokratiske kommunalrådet Johan Persson för några år sedan. 

Malin Almqvist fick då arbete på länsstyrelsen och har bland annat samordnat länsstyrelsens integrationsarbete. Den 14 augusti 2014 utsågs hon till länsråd av regeringen och nu efter att landshövding Stefan Carlson avsatts utsågs hon även till tillförordnad landshövding. Två stora roller innehas nu av Malin Almqvist och det förpliktar stort. 

Stefan Carlsson och Johan Wendell är polisanmälda och länsstyrelsen får mycket kritik för hanteringen av sjön Yxern. 

Vad kunde ha gjorts annorlunda och vad krävs framåt? Flera som jag diskuterat Yxern med anser att Länsstyrelsen bör JO-anmälas för hanteringen av sjön Yxern. 

Jag bjöd in Stefan Carlsson i våras och efter två månader kom ett standardsvar att länsstyrelsen var mycket medvetna om situationen i Yxern men kunde inte prioritera ett besök där utan under tidig höst avsåg man att återkomma till kommunerna med förslag på åtgärder utifrån Kammarkollegiets uttalande i frågan. 

Jag upprepade min inbjudan till tillförordnad landshövding och till chefen på miljöenheten Eva Brynolf den 18 juli men fick efter några dagar svar från Eva Brynolf att de inte kunde få in ett besök vid Yxern i sina scheman och att de var fullt informerade om situationen via bilder som skickats in från Yxern. 

Vi är många som anser att Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet bör besöka sjön Yxern denna vecka då det just nu pågår en stor miljökatastof med ödeläggelse av stora delar av sjöns strandlinje och det rörliga friluftslivet i och runt sjön är hårt drabbat liksom fiskar, fåglar, musslor, däggdjur och allt levande i ekosystemet Yxern. Att få se med egna ögon ger en större insikt om katastrofens storlek och det krävs också dokumetation för framtiden när en så stor och omfattande påverkan på Kalmar läns största sjö sker. Verksamhetsutövarna måste uppmanas att göra en noggrann dokumetation och uppföljning enligt Miljöbalkens krav på egenkontroll. Det är tillsynsmyndighetens ansvar att se till att verksamhetsutövarna gör den uppföljning som krävs när verksamheterna orsakat stor miljöskada i ett ekosystem, som jag ser det. 

Jag hoppas att länsstyrelsen i Kalmar län hörsammar alla de uppmaningarna som riktas mot dem vad gäller Yxern snart. Tekniska Verken som är verksamhetsutövare borde passa på att besöka Yxern samtidigt som Länsstyrelsen anser jag tillsammans med den politiska ledningen för Linköpings kommun. Linköpings KSO Kristina Edfeldt (S) och kommunalråd Nils Hillerbrand (MP) som också är ordförande för Tekniska verken är varmt välkommen och de är mycket ansvarig för den miljösituation som nu råder i Yxern. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar