onsdag 24 augusti 2016

Utvärdering av KS AU

Moderaternas och socialdemokraternas gruppledare ska genom intervjuer med alla KS-ledamöter utvärdera KS AU som inrättades så sent som 1 mars. 

Oppositionen i KS föreslog givetvis att få en plats i denna arbetsgrupp och vi voterade om denna möjlighet MEN ledamöterna i M och S ville inte låta oppositionen vara delaktiga i utvärderingsgruppen. 

Politiskt erfarna personer i min närhet undrar vilka skälen är till att M och S inte vill låta oppositionen delta med en deltagare i en grupp på tre för att utvärdera en förändring av den politiska organsiationen för att göra oppositionen mer delaktiga. Svar på det fick vi aldrig på KS igår. 

Många funderingar och spekulationer finns just nu kring detta. Hur går samarbetet som lovordades så sent som i juni av KSO på hans blogg? 

Hur ser demokratiarbetet och medborgardialogen ut framåt? Jag skulle önska ett större fokus på det arbetet framöver. Jag kommer att verka för att vi alla stärker det politiska ledarskapet i kommunen och Tomas Peterson har fått uppdraget att leda det arbetet av KS redan i juni 2016. Tjänstemannasidan är välutbildade kring ledarskap. Vimmerbys politiker är det inte så här krävs insatser på olika sätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar