lördag 13 augusti 2016

Vattenbristen kräver insatser av alla nu

Träffade Göran Nilsson som arbetar som chef på reningsverket i Vimmerby och han ansvarar även för våra vattentäkter i kommunen. Han bekräftade att det är ett mycket svårt läge med mycket låga nivåer i våra vattentäkter och det kommer att ta lång tid innan grundvattennivåerna höjs oavsett nederbörd. 

Cirka 2 meter under normal nivå har kommunens vattentäkt just nu och detta kräver ännu mer sparsamhet av alla kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Vad kan Du göra för att spara vatten? Alla måste hjälpa till och jag menar att medvetandet om faran med dessa låga vattennivåer måste förtydligas för alla. 

På Öland är vattenbristen också stor men där har faktiskt beteendemönster ändrats och bevattningsförbud har gett resultat. 

I Vimmerby har bevattningsförbudet inte haft någon verkan enligt Göran Nilsson. Vi har inte haft så många sinade brunnar ännu eller kännbar vattenbrist vilket innebär att insikten om att det kan bli en str vattenbrist även i Vimmerby är troligen inte tillräckligt tydlig. 

NU måste vi politiker hjälpa till att kommunicera hur man kan spara på vattnet och hur viktigt det är att det görs av alla tillsammans. 

En kampanj kring hur var och en kan spara vatten borde göras omgående, anser jag. Vi har en industri som är mycket beroende av vatten så här krävs verkligen insatser. Både Åbro och Arla med flera behöver stora vattenmängder för sin produktion. Även besöksnäringen har stora behov. Och vi vill ju ha många besökare till kommunen i augusti och september. 

Sjöar och vattendrag visar verkligen hur stor torkan är i vår region och man behöver inte åka så långt för att komma till trakter med helt andra förutsättningar. Men Vimmer och Västervik är hårt drabbade av  att det har varit mycket liten nederbörd under de senaste två åren och i sommar har torkan "peakat". 

Tips på hur Du kan spara vatten finns publicerade på Västerviks kommuns hemsida redan den 20 juni 2016. 

Spara vatten

Under det gångna året har nederbörden varit extremt låg i vår region och grundvattennivåerna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Men vattnet räcker till oss alla om vi bara gör lite mer som kamelerna och hushåller med vattnet. Varje liten förändring du kan göra är betydelsefull.

Här är några tips på hur du kan göra för att spara på vattnet.

  • 60 liter sparar du genom att minska duschtiden med fem minuter.
  • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
  • 150 liter går åt om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. Respektera det vattenförbud som råder.
  • Samla regnvatten i tunnor och använd det till att vattna i trädgården.
  • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk och behöver cirka 50 liter för en tvätt.
  • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
  • Laga läckande toaletter och droppande kranar! På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
  • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ en kanna i kylen istället.
  • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
Mörbylånga ger ännu fler tips här: http://www.morbylanga.se/Miljo-Boende/Vatten-och-avlopp/Spara-vatten/Det-har-kan-du-gora/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar