måndag 8 augusti 2016

Klimatarbete krävs

Johan Rockström förklarar varför det är så viktigt att göra mer för att minska klimatförändringarna. 

Han ser torkan på Öland och i östra Sverige vara orsakad delvis av klimatförändringar. Hur vi hanterar vatten i kombination med hur vi minimerar klimatförändringarna är våra viktigaste uppgifter framöver för att säkerställa en bra framtid för TELLUS. Ny vattendom för Yxern och bättre hushållning med vattnet på Öland. 


Vad kan vi i Vimmerby göra?

Musik i Kretslopp startade en solenergisatsning som samtidigt ska stötta Kulturskolan i Vimmerby. 

Laddstolpar för att fler ska kunna välja att färdas klimatsmart.

Klimatsmart byggande.

Klimatsmarta upphandlingar med så mycket närproducerat som möjligt med korta transporter. 

MEN framförallt borde Vattenfalls försäljning av brunkolsgruvorna i Tyskland aldrig ha sålts. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar