fredag 19 augusti 2016

Regleringsföretaget och Linköpings kommun måste agera nu för att förhindra en ännu större miljökatastrof i Yxern, Kalmar läns största sjö.

Vi träffade Länsstyrelsen i Kalmar (Eva Brynolf och Carl Stenberg) och Kammarkollegiets advokatfiskal Nils Leine igår.

De var samstämmiga och uttryckte att det är verksamhetsutövaren som måste agera för att förändra situationen i Yxern. 

SVT var på plats och gjorde flera insatser för att beskriva den kritiska situationen i Yxern. 

Själv tog jag fram en skrivelse om hur sjön inom kort kommer att påverkas ännu mer drastiskt negativt om regleringsföretaget fortsätter att tappa sjön enligt den ålderdomliga vattendomen. 

Kammarkollegiet sa redan i juni att det saknas lagstöd för regleringsföretaget att tappa sjön i den omfattning som nu sker. Tillståndet ger dem inte den skyldigheten som de uttrycker själva att de har och det mest märkliga är att de förstör även för sin egen framtida elproduktion med den tappning som de utför. Det sunda förnuftet saknas fullständigt i denna sörja av juridik och ovilja att ta ansvar för Yxern. 

Om några veckor når troligen sjön nivån 90.05 och då ska dammluckorna öppnas helt MEN det krävs en mjuk övergång för att lindra miljön enligt Nils Leine. Oavsett det så menar jag att den situationen kommer att orsaka stor miljöfara för de som vistas vid och i sjön på grund av alla gyttjiga stränder där man kan gå ner sig och förolyckas som älgkalven på bilden nedan faktiskt gjorde. 

Det måste finnas juridiska möjligheter för att minska tappningen till 400 liter/sekund idag, enligt mig och länsstyrelsens jurist och Kammarkollegiets jurist instämmer med mig på den punkten om jag tolkar dem rätt. 

Nu är det sannerligen upp till regleringsföretaget, Tekniska Verken och Linköpings kommun att förklara hur de kommer att göra och jag hoppas att det möte som Västerviks kommun ska bjuda in till snarast verkligen prioriteras av alla nu. Allt annat är orimligt. 

Ett besök vid Storängen och en uppföljning av egenkontrollen vad gäller biologisk staus och påverkan av verksamheten måste länsstyrelsen kräva nu med tydliga riktlinjer för vad som måste dokumenteras och vilka provtagningar som måste göras, syrehalter, biologiska mätningar, konsekvenser när sjön blir fem mindre sjöar på grund av att vattennivån är så låg mm.Vite borde beslutas om ifall dessa undersökningar inte görs av verksamhetsutövarna för att det kommer att krävas noggranna utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar för att kunna pröva vattendomen och få till en vattendom med mer förnuftig och modern reglering.

Länsstyrelsen lovade att alla verksamhetsutövare ska krävas på att söka nya tillstånd enligt den senaste vattenlagstiftingen men på grund av resursbrist så kommer den processen att ta tid. Men positivt att de hörsammat Centerpartiets krav på detta. Tålamodet börjar dock tryta hos de som bor, verkar och lever kring Yxern. Det var tydligt och klart på gårdagskvällens möte i Brantestads skola där Fiskevårdsföreningen bjöd in till möte. 70 personer var överens om det orimliga i denna tappning av Kalmar läns största sjö med mycket höga naturvärden. 

2014 i april var Anders Åkesson och jag tillsammans med Tino Åberg och Anna Johansson vid Storängen i södra delen av Yxern. Vattnet var lågt men inte i närheten av dagens nivåer. Naturvärdet var fantasiskt och jag var imponerad av den kustliknande miljön vid Storängen. Igår besökte vi platsen på nytt och det var verkligen en chockerande syn att se denna del av Yxern som nu är en leråker och inte en vacker sjö. Det borde inte vara möjligt, enligt mig. 

Läs gärna blogginlägget från 15 april 2014 med länk till artikel i Vimmerby tidning. 

http://ingelann.blogspot.se/2014/04/rordrommens-dag.html

SVT filmar vid Storängen den 18 augusti 2016. Tomas Peterson, KSO Vimmerby kommun och styrelseremedlem i Yxerns fiskevårdsområde, Eva Brynolf, miljöchef, LST Kalmar, Magnus Danlid, ordförande Yxerns fiskevårdsområde, Björn Holm, kommunekolog Vimmerby kommun, Tino Åberg. 
Storängen 20160818
Nils Leine, Kammarkolegiet föreläser i Plenisalen, Vimmerby kommun
Anders Åkesson på besök vid Storängen 15 april 2014. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar