måndag 22 augusti 2016

Berättandet och förmedling av berättelser måste uppmuntras men hur görs det mest effektivt?

Muraheim Demirok uttrycker följande gällande statsministerns utspel om "läsvecka"

"Löfven presenterade idag en lässatsning under sitt sommartal. Jag tycker det är bra. Allt som kan främja läsande och litterär nyfikenhet är välkommet. Men det är några saker som gnager kring denna lässatsning. 

Regeringen ska avsätta 5 miljoner för att främja läsning under höstlovet. Och jag utgår från att det är pengar som är ämnade till hela landet. Som en jämförelse så presenterade C, M och Kd lokalt en lässatsning för Linköping på över 40 miljoner kronor årligen. Är det vi som har en ordentlig satsning eller är det regeringen som har en minimal sådan? 

Jag undrar också över förslaget att ändra namn på höstlovet till läslov. Hur bra intentionerna än är så uppfattas det som riktigt larvigt. Läslov? Kom igen! Varför läggs inte mer resurser på läsning under ordinarie skolperiod? 

Så, satsa gärna på läsning hos barn och unga. Men gör det isåfall ordentligt. Och gör det rätt."

Jag har funderat över hur berättandet och olika sätt att tillägna sig texter fungerar vad gäller inlärning.

Vad är bäst?

En textbok, en ljudbok, en teater, muntligt beättande, ett samtal , ett dataspel eller en film?

Många anser att just det skrivna ordet och läsning är oslagbart jämfört med ljudböcker och film. Och att det är "finare"

Men jag vill mena att allt berättande är värdefullt. 

Självklart är en skriven text oslagbar om huvudsyftet är inlärning av stavning. 

Men om ordförståelse är huvudsyftet kanske ett samtal och en dialog är det bästa.

Om huvudsyftet är att skapa kreativitet kanske filmen är bäst.

Om huvudsyftet är en upplevelse kanske det är en bra bok eller mötet med en skådespelare i en teaterföreställning som är bäst. 

Viktigast tycker jag är att inte värdera den ena formen framför den andra utan att man bejakar berättandet och dess utvecklande kraft för oss människor på olika sätt. Att bekräfta och utveckla alla olika former , verktyg och metoder för att förmedla en berättelse är det viktigaste och att berättandet blir av. 

Hur ser du på detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar