torsdag 18 augusti 2016

Bostäder behöver byggas i Vimmerby kommun

Vi har länets största befolkningsökning i relation till invånarantalet och troligen en av länets största bostadsbrist. Detta hänger samman och måste nu snarast åtgärdas. 

När det dessutom finns behov av ytterligare en gruppbostad och den planerade byggnationen på Pistolsmeden som skulle stått klar nu om inte Micael Glennfalk (M) och Göran Gustafsson (KD) hade stoppat den till förmån för att de ansåg att nästa byggnation som Vimarhem skulle göra skulle vara ett trygghetsboende. 

Problemet är att den flerbostad som planerades av ordförande Tomas Holgersson och som var ritad och som var redo att upphandlas 2012 men som stoppades hade kunnat nyttjas även som en sorts trygghetsboende. Curt Tyrberg har också manat på redan 2013 i juni att byggnationen på Pistolsmeden måste igång på grund av ökande behov av gruppbostäder. : http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/-bygg-snabbt-pa-pistolsmeden--20130604/

Nu läser jag i dagens tidning att kommunalrådet Helen Nilsson kommmer att inleda överläggningar med Vimarhem för att åstadkomma nybyggnationen på Pistolsmeden med integrerat gruppboende. Den planen hade som sagt Tomas Holgersson redan för fem år sedan och vi i C gläds med S som nu vaknat och vill samma sak som vi uttryckt länge. Vår bifallna motion om att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen som kan läsas här

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Motion-till-Kommunfullmaktige-i-Vimmerby-Uppdatera-Vimmerby-kommuns-bostadsforsorjningsprogram-/ 

och planen att aktualisera ÖP bejakas också av M och S nu och jag är tacksam för den repsons som vi nu får för våra förslag. Detta behövs för att kunna söka upp till 60 % medfinasiering från staten för en nybyggnation. http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/5804/debatt-bostadsprogrammet-maste-fram-fore-1-oktober/

Vimarhem på gång bygga nytt

 2012-09-12 08:16 

Vimarhem är på gång att bygga ännu ett nytt hyreshus i centrala Vimmerby.
Den här gången är det tomten Pistolsmeden som gäller.

- Jag hoppas vi kan gå ut med anbudsförfrågan i oktober, säger Tomas Holgersson, C, ordförande i bolagets styrelse. 
Det är knappt två år sedan det nya hyreshuset vid gamla Warmbadhuset invigdes. Nu planerar Vimarhem att bygga ytterligare 21 lägenheter i Vimmerby. 

Om priset håller 
Bolaget äger två tomter i kvarteret Pistolsmeden, vid korsningen Storgatan - Bondebygatan där man nu avser att bygga. 
Frågan kommer att tas upp på nästa styrelsesammanträde i oktober. 
- Jag hoppas att vi kan fatta beslut att gå ut med en förfrågan då, säger Tomas Holgersson. 
Beslutet att börja bygga tas först efter att anbuden, med prislappen för byggnationen, kommit in. 
Enligt Tomas Holgersson tänker Vimarhem mer och mer på alternativa energikällor. Därför är solceller en del i den planerade byggnationen. 
- Det ligger i tiden, sedan ger det kanske inte så mycket energi att det räcker till ens en lägenhet, men vi vill visa att vi går åt det fossilfria hållet, säger han.


Tillsammans ska vi utveckla Vimmerby och på dagens agenda står ett möte för att rädda Yxern långsiktigt och minska skadorna kortsiktigt genom att hitta en lösning för att förmå regleringsföretaget att frångå vattendomen och minska tappningen av Yxern. 

Samverkan med länsstyrelsen krävs för detta och därför är tf landshövding varmt välkommen till Vimmerby och Yxern idag tillsammans med miljöenhetens chef Eva Brynolf. Detta mötets resultat är mitt fokus för dagen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar