torsdag 11 augusti 2016

Yxern

Den 18 augusti ska företrädare för Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, Botorpsströmmens vattenråd och Yxerns fiskevårdsförening träffas för att diskutera Yxern. Inbjudan har Tomas Peterson skickat ut till berörda för någon vecka sedan. 

Det kommer även att bli ett möte vid Yxern, samma dag med en rundresa som Yxerns fiskevårdsförening arrangerar,  så då kommer Länsstyrelsen äntligen att göra ett besök och med egna ögon få se resultatet av den höga tappningen av Yxern. 

Nils Leine från Kammarkollegiet kommer att förklara det som han som uttryckt redan i juni, nämligen att det saknas lagstöd för att tappa så stora mängder vatten när vattenståndet är så lågt. Se löpsedel nedan. 

Hela agerandet under sommaren eller brist på handlingskraft från både regleringsföretaget och från länsstyrelsen är beklagligt och båda är ansvariga för den situation som Yxern befinner sig i, enligt mig. Juristerna är inte överens och nu måste politikerna komma överens med länsstyrelsen i Kalmar och regleringsföretaget om vad som måste göras för att minska skadorna i sjön på kort sikt men framförallt få till en ny vattendom för Yxern. 

Framtagande och finansiering av ny vattendom måste snarast diskuteras och beslutas. Tekniska Verken har den 29 juni uttryckt att de vill ta ett stort ansvar för framtagandet av en ny vattendom i samverkan med kommunerna och vattenrådet med flera. Målet måste vara att detta aldrig mer ska hända med Yxern. Troligen är Yxern ett exempel på en av de sämst reglerade sjöarna i Sverige. Och i början av 50-talet var det lika illa för Yxern. 

Många har arbetat med att att förändra domen och nu måste det verkligen lyckas. Simon Jansson, Anna Johansson och Tino Åberg, Göran Gustafsson är några av de som kämpat hårt och nu är vi många fler som vill och kommer att verka för en ny vattendom. Hoppas att den processen blir konstruktiv och effektiv. För Yxerns skull...

15 juni publicerades denna löpsedel av Vimmerby tidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar